הודעה לנושים

 
 • עליון | מ' נאור |04/11/2010
  חובת חייב להודיע לכל נושה על צו הכינוס. לא מספיקה הודעה לתיק ההוצל"פ. ניתן ע"י מ' נאור.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • חובות המוטלים על חייב בהליכי פשיטת רגל
  • הודעה לנושים
 • מחוזי | כב' השופט נפתלי שילה |20/07/2018
  פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין סכומים שהצטברו בקופה. הנושה עותר לכך שהנאמנת תפעיל את סמכותה לפי סעיף 81 לפקודת פשיטת הרגל ותקבע כי לתביעות החוב שאושרו, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן צו הכי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • חובות המוטלים על חייב בהליכי פשיטת רגל
  • הודעה לנושים