עיכוב יציאה מן הארץ

 
 • עליון | חנן מלצר |30/04/2017
  השאלה המשפטית: האם להתיר לחייב שנמצא בהליכי פשיטת רגל לנפוש בחו"ל עם קרוב משפחה שמממן את הטיול. בקשתו של חייב לביטול זמני של עיכוב יציאתו מהארץ נדחתה. נגד החייב הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ עד תום הלי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • עליון | י' עמית |19/07/2012
  אישור יציאה מהארץ לטיול. מהבקשה והתגובה עולה כי אין חולק שהמערערת עומדת בתשלומים החודשיים ומגישה דו"חות כסדרם; כי בקשתה למתן צו הפטר קבועה לחודש ינואר 2013; כי המציאה שני ערבים טובים שערבו לחזרתה לאר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • עליון | א' חיות |18/09/2011
  ביהמ"ש איפשר יציאה לאומן ביטל החלטת המחוזי שאסר זאת. נקבע, כי חובותיו של המבקש נוצרו בתום לב וכן בשים לב לעובדה כי חברי קהילתו של המבקש הם אלה שיישאו בהוצאות נסיעתו ושהייתו בחו"ל יש מקום לאפשר למבקש ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • מחוזי | נאסר גאהשאן |22/08/2017
  לפנינו בקשה של חייב לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, לצורך ביקור הוריו המתגוררים ברוסיה. המנהל המיוחד התנגד לבקשה זו. בית המשפט בהכרעתו פירט את התכליות של עיכוב יציאה מן הארץ לחייבים וקבע כי אף שלא ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • מחוזי | נאסר ג'השאן |04/08/2017
  בקשת החייבת לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ, שהוטל עליה במסגרת צו לכינוס נכסיה, למשך 45 ימים, על מנת שתוכל להיות לצד ביתה המתגוררת בארה"ב וצפויה ללדת. בית משפט קבע לאחר איזון בין הזכויות המתנגשות, כי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • מחוזי | נאסר גאהשאן |08/06/2017
  לפנינו בקשה של חייב לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, לצורך ביקור סבו וסבתו המתגוררים במוסקבה. המנהל המיוחד התנגד לבקשה זו, וסבר כי יש לדחותה. בית המשפט בהכרעתו פירט את התכליות של עיכוב יציאה מן הארץ ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • מחוזי | ישראל פבלו אקסלרד |17/02/2017
  בקשת חייב לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ לצורך יציאה לירח דבש. לטענת החייב, כרטיס הטיסה אינו כרוך בתשלום מצדו וממומן על ידי חברת אל-על, אולם לא ברור ממנו האם יתר ההוצאות הכרוכות בנסיעה לא ממומנות גם ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • מחוזי | י' פבלו אקסלרד |26/05/2016
  דחיית בקשה שהגישה החייבת לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ, בה טענה כי אחיה מבקש לממן לה ולבנותיה טיול בת מצווה משותף לגרמניה למשך 12 ימים. הנאמנת התנגדה לבקשה וטענה כי לאור גובה תביעות החוב, ומש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • מחוזי | ה' גרסטל |12/05/2002
  בית המשפט לא איפשר יציאה מהארץ בקובעו כי אין דין פושט רגל כדין נתבע רגיל, ומשנהנה חייב מהגנת הפקודה מפני הליכי גבייה קשים וכואבים להגנה זו יש מחיר הכולל גם אובדן חירות על כל רבדיה.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ
 • מחוזי | ה י' צלקובניק
  עסקינן בבקשת חייב לצאת את הארץ וזאת במקביל לכך שהינו נמצא בהליך הסדר נושים לפי ס' 19א' לחוק. בית המשפט דחה את הבקשה ועמד על כך שתכלית הטלת צו עיכוב יציאה כנגד חייב, הנה כדי להבטיח כי החייב יקיים את..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב יציאה מן הארץ