מעמדו של צו פשיטת רגל שניתן מחוץ לישראל

 
 • עליון | נ' הנדל |29/12/2013
  לא ניתן להכיר בצו פשיטת רגל אנגלי, בין הכרה ישירה ובין הכרה "אגבית", ואכיפת הצו איננה רלבנטית; נוכח הלכת אגם, אין מקום להכיר בצו הכרה ישירה "פסיקתית", שלא מכוח החוק; נוכח כל האמור, הצו לא נקלט בישראל..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • מעמדו של צו פשיטת רגל שניתן מחוץ לישראל