תשלומים חודשיים

 
 • עליון | כב' השופט ניל סולברג |17/07/2018
  בפסק דינו של בית המשפט העליון דן במבקש אשר מצוי בהליך פשיטת רגל, ומיוצג בהליך באמצעות הסיוע המשפטי. יחד עם זאת, לעתים מגיש המבקש בקשות לתיק ביהמ"ש באופן עצמאי. עקב כך הותנה כי כל פעם אשר החייב יגיש ב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | נ' סולברג |11/12/2016
  בהחלטה זו עלו שתי שאלות עיקריות. האחת, האם יש להורות על העברת משכורתו של חייב, שהתקבלה עובר למתן צו כינוס ובטרם הושלם עיקול משכורתו, לקופת הכינוס. השנייה, האם יש להורות על העברת משכורתו של חייב, שהו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • עליון | נ' סולברג |13/03/2016
  דחיית בקשת רשות ערעור ולצידה בקשה לעיכוב ביצוע על החלטת ביהמ''ש המחוזי, שם נעתר ביהמ''ש לבקשת ה'מנהל המיוחד', להגדיל את צו התשלומים החודשי שהושת על המבקש לצו כינוס לסך 2500 ש''ח, במקום 500 ש''ח (כאש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | נ' סולברג |04/01/2016
  בקשת רשות ערעור בנושא הגדלת התשלום החודשי שהושת על החייבת על ידי בית המשפט המחוזי, שם נטען כי החייבת אינה ממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלה ואף אינה פועלת למיצוי הכנוסתיה אל מול הביטוח הלאומי. בבקשת רש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | נ' סולברג |04/03/2015
  בקביעת גובה התשלומים החודשי אין להתחשב בעובדה שבניו של החייב מתגוררים עמו ושהוא אינו נוטל מהם דמי שכירות.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | נ' הנדל |27/09/2012
  תשלום חודשי אינו צו בפשיטת רגל ואין ערעור בזכות אלא ברשות.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | צ' זילברטל |05/09/2012
  ביהמ"ש של ערעור אינו מתערב בענייני תשלום חודשי מאחר ותשלום חודשי הוא קביעה עובדתית.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | י' דנציגר |22/03/2012
  לגישת ביהמ"ש, בהיעדר הסכמה בדבר גובה התשלום החודשי הראשוני בין הכנ"ר לבין החייב, ומקום בו עולה מתגובת הכנ"ר שהוא סבור שיש להשית תשלום חודשי ראשוני גבוה בסך אלפי שקלים, יש לאפשר לחייב להגיב בטרם ניתנת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | א' גרוניס |26/10/2011
  הדרך להשיג על החלטה בעניין שינוי שיעורו של התשלום החודשי היא בדרך של בקשת רשות ערעור. ביהמ"ש העליון קבע כי יש חשיבות חינוכית וסמלית לכך שהחייב או החייבת ישלמו סכום מסוים לקופת פשיטת הרגל.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 • עליון | א' חיות |14/12/2010
  בקשה להפחתת התשלום שנדחתה. כפי שנפסק לא אחת, אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעותיה של הערכאה הדיונית בנוגע לשאלת כושר ההחזר של פושט הרגל שהיא מטבעה שאלה שבעובדה.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • תשלומים חודשיים
 •  
  הבא לדף אחרון