עיכוב הליכים

 
 • עליון | י' דנציגר |17/07/2017
  עסקינן בערעור אשר הגישה גרושה של חייב על החלטת בית המשפט המחוזי, שקבעה כי על התובענה שהגישה בבית המשפט לענייני משפחה (סעד הצהרתי שיקבע כי מחצית מנכסיו שייכים לה מתוקף הלכת השיתוף) לידון בבית המשפט של..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 • עליון | א' רובינשטיין |17/04/2011
  קנס פלילי שהוטל לפני מתן צו הכינוס. מקום בו הוטלו כנגד פושט רגל קנס ועונש חלופת מאסר, אין להפעיל כנגדו את עונש המאסר בשל היעדר התשלום משום שהחייב מנוע לפי דיני פש"ר מלשלם את הקנס.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 • עליון | א' פרוקצ'יה |04/08/2003
  נקבע כי אין בצו כינוס כדי לחסום תשלום קנס שהוטל לאחר מתן הצו. פסק הדין דן בהליך פלילי כנגד חברה המתנהל במהלך פירוקה. נקבע כי אין עיכוב הליכים אוטומטי על הליכים פליליים במקרה של חדלות פירעון, בין בפש"..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 • עליון | א' פרוקצ'יה |04/07/2001
  זכותו של נאמן לבטל התחייבות למתנה שנתן חייב לבניו, כשבפועל לא נרשם הנכס על שם הבנים, בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק המתנה. זאת, חרף העובדה כי החייב ויתר על זכותו לחזור בו בהסכם המתנה, כפי שנובע מיפוי הכוח הבל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | מ' שמגר |04/05/1993
  כל עוד פשיטת הרגל בעינה, המדינה רשאית לתבוע את הקנס בין יתר חובותיו של המערער,  אולם, היא אינה יכולה לבקש את הפעלת החלופה של המאסר. כל עוד צו פשיטת הרגל עומד בתוקפו, אין להפעיל את המאסר.​

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 • מחוזי | כב' השופט יואב פרידמן |23/12/2018
  בהחלטתו של בית המשפט המחוזי דנים בתובע אשר הגיש כנגד הנתבע תביעה בעילה שלפי חוק איסור לשון הרע. הנתבע טוען, כי לאור הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי, במסגרתו ניתן צו כינוס כלפיו, על התובע להגיש תביעתו כתבי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 • מחוזי | הנשיא איתן אורנשטיין |07/05/2017
  לפנינו, בקשת הנאמן לבטל פסק דין שניתן בהסכמה במסגרת תביעה שהוגשה נגד החייב ואחרים בהיותו תחת צו כינוס. בית המשפט קבע כי החייב לא היה מוסמך להתקשר בהסכם פשרה שעה שהוא מצוי בהליכי פשיטת רגל, והורה על..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 • מחוזי | איריס לושי-עבודי |13/03/2017
  בקשתה של חברה להמשיך לנהל תביעה אזרחית נזיקית כנגד החברה שבפירוק. בענייננו, בית המשפט דן בשאלה האם ניתן להמשיך לנהל תביעה אזרחית בנזיקין כנגד החברה שבפירוק או שדינה להתברר בפני המנהל המיוחד במסגרת ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 • מחוזי | ע' מאור |09/10/2016
  בענייננו עתירתו של החייב למתן סעד זמני ולעיכוב הליכים, וכן לביטול הליכי העיקול על שכר עבודתו, שהוטל במסגרת הליך ההוצאה לפועל המתנהל כנגדו. ביהמ''ש דחה את בקשתו של החייב מן הטעם כי בשלב הביניים, היינו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | דורון חסדאי |10/01/2016
  בקשת חייב להורות על הסרת עיקול שהטילה עיריית ת"א על חשבון הבנק שבניהולו, וכן כי יושהו הליכי הגביה שמנהלת העירייה כנגדו בגין קנסות חנייה שלא שולמו ונוצרו טרם צו הכינוס. טענת העירייה הייתה כי מדובר בקנ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - חלוקת דיבידנד סעיף 303
  • צו כינוס ותוצאותיו
  • עיכוב הליכים
 •  
  12
  הבא לדף אחרון