התנגדות לצו כינוס בגין חובות שאין בגינם הפטר

 
|30/10/2016 |