התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב

 
 • עליון | ח' מלצר |12/10/2015
  בית המשפט העליון קיבל את הערעור וביטל הכרזת פשיטת רגל בשל חוב מזונות שיש חשש שנוצר בחוסר תום לב. בנוסף, איבחן בית המשפט את חוב המזונות מחובות אחרים לעניין אי היעתרות למתן צו כינוס כבר בשלב בקשת הכינו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס, דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב, קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | א' רובינשטיין |16/02/2015
  נדחה ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי שביטל את צו הכינוס כנגד המערער נוכח פיגורים בתשלומים לקופת הכינוס וכן אי תשלום מזונות. בית המשפט העליון דחה את התנאי שקבע ביהמ"ש המחוזי להגשת בקשה חדשה בתיק ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • עליון | א' רובינשטיין |02/04/2014
  משך הזמן שצריך לחלוף בין ביטול הליך פש"ר לבין דיון בבקשת פש"ר חדשה שהוגשה ע"י אותו חייב. במקרה דנן, ביהמ"ש המחוזי קבע, כי ככלל, פרק זמן זה צריך לעמוד על 5 שנים, אולם באותו מקרה סבר הוא שדי בפרק זמן ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • עליון | י' דנציגר |14/08/2012
  עו"ד שנשלל רשיונו לצמיתות בשלב הראשוני של ההליך, מקום בו חייב מילא אחר תנאי הפקודה הראשוניים המפורטים בסעיף 5(4) לפקודה, אין צורך להעמיק בבחינת תום הלב ויש לתת לו משקל מצומצם יותר לעומת המשקל שיש לי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • עליון | א' ריבלין |03/07/2011
  ביהמ"ש העליון לא קיבל את ערעורו של חייב שבקשתו לצו כינוס נדחתה לאחר שניהל הליך פש"ר במשך 9 שנים, ההליך בוטל ושנה וחצי מאוחר יותר הגיש החייב בקשה חדשה לצו כינוס. ביהמ"ש התייחס לחוסר תום הלב של החייב ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • עליון | א' ריבלין |04/01/2010
  כשרוב החוב מקורו בחוב מזונות - חרף הגישה המקובלת לפיה חייב שעיקר חובותיו הינו חוב מזונות "מנוע" מלבוא בשערי הליך הפש"ר, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, אין המדובר בהכרח בדחיית הבקשה למתן צו הכינוס והה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • עליון | א' גרוניס |03/05/2009
  אין בהתנהגות חסרת תום לב של החייב כדי לחסום בהכרח את הדרך לפתיחת הליך פשיטת רגל חדש ויש לבחון כל מקרה לגופו.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד |31/01/2019
  פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין בקשת חייב להכריז עליו כפושט רגל, החייב הצהיר על מקום מגוריו אך ההצהרה הייתה לא נכונה והוגשה שלא בתום לב. טענת הכנ"ר כי מדובר בחייב אשר גילה זלזול במערכת המשפטית ו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | כב' השופט גיל דניאל |31/01/2019
  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי דנים בבקשת חייב לצו כינוס כאשר יש בבעלותו נכס בשווי 800,000 ₪ ללא משכנתא וחובותיו המוצהרים עומדים על סך של כ 100,000 ₪. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לצו כינוס, בטרם בי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | כב' השופט נאסר ג'השאן |05/08/2018
  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי דנים בעניין בקשת חייב לצו כינוס. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה והחליט להסכים עם עמדת הכנ"ר, בה צוין כי חובות החייב נוצרו כתוצאה מעבירה פלילית של הריגה.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | ע' חן ברק |27/12/2016
  בקשה למתן צו כינוס, כאשר החוב היחיד הינו חוב למרכז לגביית קנסות שהוטל במסגרת גזרי דין, בעקבות הרשעת החייב ע"פ הודאתו באינוס קטינה בנסיבות מחמירות וכן בקשירת קשר לביצוע פשע, גניבה ממעביד וגניבה. בית ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חובות שאין בגינם הפטר
 • מחוזי | ד' חסדאי |20/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש לקבל בקשת חייב להכרזתו כפושט רגל, בנסיבות בהן החייב תקף את הנושה באופן פיזי והחוב היחיד הנו החוב שובע מאותו מעשה פלילי . ביהמ''ש דחה את בקשת החייב,..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | ד' חסדאי |01/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש לבטל את הליך פשיטת הרגל בעניינו של חייב, אשר מסר מידע כוזב ולא גילה מהם הנכסים שיש בידיו. בית המשפט הורה על ביטול הליך פשיטת הרגל לאור מחדליו של החייב: אי ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | ע' מאור |20/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש להשאיר את הליך פשיטת הרגל על כנו כאשר כ- 90% מחובות החייב מקורם במעשיו הפליליים שביצע כנגד הנושה. ביהמ''ש הורה על ביטול ההליך ופסק כי כאשר החוב המשמעותי הי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • התנגדות לצו כינוס בגין חובות שאין בגינם הפטר, ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | ע' חן - ברק |18/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה היא האם לתת צו כינוס לחייב שחובו היחיד הוא עקב הרשעה בהליך פלילי. ביהמ''ש דחה את בקשת החייב למתן צו כינוס. חובו היחיד של החייב הוא חוב שהוטל עליו במסגרת גזר דין שהרשיע..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חובות שאין בגינם הפטר
 • מחוזי | ד' חסדאי |01/08/2016
  סוגיה משפטית: ביטול הליכי פשיטת רגל לאור חוב מזונות החלטת ביהמ''ש : ביהמ"ש קיבל את בקשת הכנ''ר להורות על ביטולם של הליכי פשיטת הרגל בתיק דנן, זאת נוכח העובדה כי תביעות החוב היחידות שהוגשו בתיק פשיטת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חובות שאין בגינם הפטר
 • מחוזי | י' פבלו אקסלרד |11/07/2016
  סוגיה משפטית: ביטול הליכי פשיטת רגל – ביטול צו כינוס החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קבע כי דין הבקשה שהגיש הנושה לביטול ההליכים בעניינו של החייב, הינה להתקבל, זאת בשל היעדר תועלת בהליך פשיטת הרגל. הסיבה לכך..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • ביטול צו הכינוס / ביטול הליכי פש"ר / התנגדות להכרזה
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | א' לושי - עבודי |20/05/2016
  בית המשפט קיבל בקשה מטעם נושה, במסגרתה התבקש להורות על ביטול צווי הכינוס שניתנו לנכסי החייבים. בית המשפט קבע כי קיומם של חובות, שנוצרו בפעילות בלתי חוקית ותוך ביצוע עבירות חמורות שיש בהן פגיעה מהותי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | יוסף בן חמו |05/05/2016
  פסק דין במסגרתו נדחתה בקשת חייב למתן צו כינוס לאור הרשעה בעבירות מרמה. החייב הורשע ב-19 אישומים בעבירות קשירת קשר לפשע ועוון, גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ונידון לעונש מאסר בן 7 ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס לבקשת אסיר
 • מחוזי | ד' חסדאי |04/04/2016
  החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קיבל בקשת המבקשים, נושי החייב (הוריו), לקבוע כי החוב כלפיהם אינו בר תביעה בהליך פשיטת הרגל וכי יש לבטל את הליך פשיטת הרגל מכוח סעיף 69 לפקודה וכן נוכח הצעת חוק חדלות פירעון וש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • התנגדות לצו כינוס בגין חובות שאין בגינם הפטר, ביטול צו כינוס/ביטול הליכי פשיטת רגל/התנגדות להכרזת פשיטת רגל
 • מחוזי | ד' חסדאי |23/02/2016
  פס"ד הדוחה בקשה לצו כינוס לאחר שקבע כי החייבת אינה חדלת פרעון בנסיבות בהן הובהר כי שווי דירתה עולה על גובה החוב. פסק הדין מפרט את התנאים שעל המבקש להיכנס בשערי הליך פשיטת הרגל ושיקול דעת בית משפט ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | א' אורנשטיין |17/05/2015
  בקשת הכנ"ר למתן הפטר לחייבת, המצויה כתשע שנים בהליך פשיטת רגל ואשר חלק מחובותיה נוצרו בקשר לעבירות שביצעה לפני עשרות שנים. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה ופסק: ההלכה היא שקיומם של חובות שנוצרו תוך ביצוע..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | צ' ויצמן |13/03/2014
  דחיית בקשת המבקש למתן צו כינוס לנכסיו ולהכרזתו כפושט רגל. מדובר באסיר השפוט לתקופה ארוכה, וככל שלא ינוכה מתקופת מאסרו הוא צפוי לשהות מאחורי סורג ובריח משך של 3 שנים נוספות, דבר שיקשה, מטיבם של דברים,..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | יעקב פרסקי |24/10/2013
  דחית בקשת החייב למתן צו כינוס. החייב הינו אסיר המרצה עונש מאסר ממנו צפוי להשתחרר בעוד כחצי שנה. בית המשפט קיבל את עמדת הכנ"ר כי יש להתנגד לבקשתו בשל כך שהחייב הינו אסיר - דבר אשר יקשה על ניהול הליך פ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | י' קינר |20/06/2013
  דחיית בקשת אסיר לניהול הליך של פשיטת רגל לאור הקשיים הכרוכים בכך.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | י' פרסקי |07/04/2013
  דחיית בקשת אסיר לניהול הליך של פשיטת רגל לאור הקשיים הכרוכים בכך ולאור אי התועלת לנושים.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | ש' מנהיים |01/08/2011
  דחיית בקשה לצו כינוס של חייב המתגורר בחו"ל. ​

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | ד' מינץ |21/11/2010
  על רשם הוצל"פ שמפנה להליכי פש"ר לוודא אם החובות לא נוצרו בחוסר תום לב ואם החייב חסר תום לב במסגרת הליכי הגבייה. ​

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב
 • מחוזי | כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד
  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין בקשה של החייב לצו כינוס. הכונ"ר מתנגד לצו הכינוס בטענה כי 38% מחובותיו של החייב מקורם בביצוע עבירות פליליות. הוחלט ע"י בית המשפט המחוזי כי בקשת החייב נדחית לאור..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב