הפטר לאלתר

 
 • עליון | נ' סולברג |11/08/2016
  סוגיה משפטית : בקשה למתן הפטר החלטת ביהמ''ש : בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ''ש המחוזי בו נדחתה בקשת בני הזוג לקבל הפטר. המבקשים הם בני זוג, ושניהם מנהלים בנפרד תיקי פשיטת רגל. בקופת ההליך שמנהל המבק..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
 • מחוזי | ע' מאור |15/01/2017
  בדיון שהתקיים בעניינה של החייבת, המליצה המנהלת המיוחדת כי יש ליתן לחייבת הפטר לאלתר, זאת לנוכח נסיבותיה האישיות של החייבת: אין לה נכסים מהם ניתן להיפרע; יכולת השתכרותה דלה ולפיכך גם אין תועלת בניהול ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • אישור ההסדר ותוצאותיו
 • מחוזי | ד' חסדאי |20/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש להחיל את ההפטר שניתן לחייב גם על חוב מזונות שחב לביטוח הלאומי. בענייננו חייב, המצוי בפש''ר, אשר חב חוב מזונות לביטוח הלאומי, בשל היעדר תשלום לגרושת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |03/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחיל צו ההפטר גם על חוב מזונות. ביהמ''ש קיבל את בקשתו של החייב וקבע שחוב המזונות יוחרג באופן חריג מצו ההפטר, זאת עכב נסיבותיו האישיות הפרטניות של הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |03/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום לתת הפטר לחייב בגין חובות החייב למוסד לביטוח לאומי. ביהמ''ש קיבל את בקשת החייב שבפש''ר והורה כי הפטרו יחול אף על חוב המזונות אותו הוא חב למוסד לביטוח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | עינת רביד |06/03/2016
  מדובר על בקשת החייב, אשר מצוי בהליך של פשיטת רגל מזה 17 שנה ואשר בקשתו לפשיטת רגל הוגשה בשנת 1999, למתן הפטר המותנה בתשלום חוב פיגורים בתוך 60 יום, כאשר הכנ"ר תומך בבקשתו לשחררו מן ההליך במתן הפטר לא..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • מחוזי | י' וילנר |06/03/2006
  החלטה בבקשה לביטול פסק דין שבו הכריז בית המשפט על החייבת פושטת רגל ונתן צו הפטר לאלתר. בית המשפט מפרט את התנאים למתן הפטר והפטר לאלתר. העיקרון הגלום ביסודו של צו ההפטר הינו הכרה באינטרס הלגיטמי של פ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • הפטר לאלתר
 • מחוזי | ר' ברקאי |26/12/2004
  מוסד ההפטר לאלתר או "ההפטר האוטומטי" התווסף לפקודה רק בשנת 1996 במסגרת חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3) , ומטרתו הייתה לחזק את אינטרס החייב לפתוח דף חדש בחייו (בר"ע 2282/03 גרינברג נ. כונס הנכסים ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • הפטר לאלתר
 • מחוזי | מ' ש' אור |09/04/1998
  הבחינות שבית המשפט מבצע בכדי לתת הפטר לאלתר בעת מתן ההכרזה על פשיטת רגל. א - בחינת תו"ל של החייבת מעת יצירת החובות ולאורך כל ההליך של פשיטת הרגל עד מועד ההכרזה – במקרה דנן החייבת שיתפה פעולה עם הכונס..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • הפטר לאלתר