התנאים למתן הפטר

 
 • עליון | נ' סולברג |11/08/2016
  סוגיה משפטית : בקשה למתן הפטר החלטת ביהמ''ש : בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ''ש המחוזי בו נדחתה בקשת בני הזוג לקבל הפטר. המבקשים הם בני זוג, ושניהם מנהלים בנפרד תיקי פשיטת רגל. בקופת ההליך שמנהל המבק..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
 • עליון | נ' סולברג |11/01/2015
  עסקינן בערעור שהוגש ע"י ביתה של אישה שהחייב סחר בה, וגרם להתאבדותה. ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת הכנ"ר, דחה את ערעור הבת על הכרזת החייב פושט רגל, תוך שנתן הוא דעתו לנסיבותיו האישיות של החייב. אכן אי-הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | א' גרוניס |26/02/2013
  בקשות חוזרות ונשנות להפטר יכולות להתפרש כשימוש לרעה בהליכי ביהמ"ש.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | א' פרוקצ'יה |09/08/2009
  אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | א' גרוניס |05/11/2008
  נסיבותיו האישיות של החייב מהוות אף הן שיקול, אשר יש לקחתו בחשבון שעה שנבחנת בקשה למתן צו הפטר. ניתן הפטר למרות דיבידנד נמוך של כ- 10%.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | א' ברק |24/01/2005
  במקרה של חדלות פירעון של החייב (לווה) ושל הנושה (מלווה) נקבע שמדובר באינדיקציה שעשויה ללמד על מחילת חוב יחד עם נסיבות נוספות – עם כך שחדלות הפירעון היא קשה יותר ועמוקה יותר, הרי שהקשיים בגביית החוב מ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | א' ברק |04/05/2003
  בית המשפט דן בתנאים למתן הפטר וקבע כי הליכי פשיטת הרגל נועדו לאפשר כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך היעילה ביותר וכן ליתן לחייב, שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו, הזדמנות לפתוח דף חדש ב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • עליון | ג' בך |17/11/1993
  הפטר כקרש הצלה וגאולה מהשתעבדות מחובות בחברה מתוקנת. עם זאת, אין להשלים עם מצב שבו ינצלו החייבים אפשרות חסד זו ויהפוכה עיר מקלט מפני הנושים. בפשיטת רגל אחריות רבה על כונס הנכסים הרשמי ועל בית המשפט ב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • מחוזי | ישראלה קראי- גירון |21/07/2017
  הסוגיה המשפטית נסבה סביב בקשה למתן הפטר בית משפט קבע כי במקרה הנדון יש לשקול בחיוב מתן הפטר בתנאים לחייב, בהתחשב במשך שהותו בהליך, הדיווידנד שיחולק לנושים, התנאים שנקבעו כתנאי למתן הפטר, הסכמת בעל..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 • מחוזי | חגי ברנר |14/05/2017
  עסקינן בבקשת חייב להפטר, בכפוף לתשלום סך של 210,000₪ אשר יתווספו ל-50,000₪ שנצברו בקופת הכינוס, כאשר סך תביעות החוב כלפיו עומד על כ- 44,000,000₪. הכונס הרשמי, הנאמן ואגף מס ההכנסה התנגדו מכמה טעמים..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר
 •  
  הבא לדף אחרון