ביטול ההפטר

 
 • עליון | א' גרוניס |10/12/2009
  המערער טען כי משבוטל ההפטר חזר הוא למעמד של פושט רגל, אולם בית המשפט דחה טענה זו, וקבע שאין הגיון שיצא חוטא נשכר וביטולו של ההפטר מחייב אף ביטולם של ההליכים כולם.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • ביטול ההפטר
 • מחוזי | כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד |28/02/2018
  בהחלטתו של בית המשפט המחוזי דנים על תמונת המצב כפי שהובאה על ידי הנאמנת בדו המסכם, באה המלצתה ליתן לחייב הפטר, בהיעדר תועלת לנושים מהמשך ההליך. הנושות בתיק הביעו התנגדותן למתן הפטר, וטענו טענות, אשר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • ביטול ההפטר
 • מחוזי | עירית כהן |14/03/2016
  ביהמ"ש קיבל את בקשת הנאמן להורות על ביטול ההפטר שניתן לחייב, זאת לאור מצג שווא שיצר החייב במהלך ההליך לפיו הוא מרותק לכסא גלגלים, סובל ממחלות רבות ולכן נעדר כושר השתכרות. במהלך ההליך צוין ע"י הנאמן ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • ביטול ההפטר
 • מחוזי | נפתלי שילה
  בית המשפט הורה על ביטול צו הפטר מותנה שהוענק לחייבת, משלא גילתה לנאמן כי לאחר שאושרה תוכנית הפירעון ובטרם נחתם צו ההפטר, ירשה זכויות בדירה. התקציר מאתר נבו

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • ביטול ההפטר