תוצאות ההפטר

 

 • עליון | כב' השופט נ' הנדל |03/02/2019
  בית המשפט העליון קבע ברוב דעות, כי ניתן להחיל צו הפטר אשר ניתן לפושט רגל תם-לב על חבות הנובעת מערבותו לחוב מזונות של אחר. נקבע כי חבות זו איננה נכללת בסייג שבסעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת רגל, שכן חבותו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | ע' ברון |26/09/2016
  סוגיה משפטית: חוב מזונות/ חובות שאינם ברי הפטר החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קבע כי למערער יינתן צו הפטר מחוב המזונות שמועד פירעונו קודם למתן צו הכינוס, אך לא כן ביחס לחוב העתידי, שממנו אין הפקודה מאפשרת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | נ' סולברג |11/08/2016
  סוגיה משפטית : בקשה למתן הפטר החלטת ביהמ''ש : בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ''ש המחוזי בו נדחתה בקשת בני הזוג לקבל הפטר. המבקשים הם בני זוג, ושניהם מנהלים בנפרד תיקי פשיטת רגל. בקופת ההליך שמנהל המבק..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
 • עליון | א' חיות |03/05/2015
  ערעור על פסק הדין של בית משפט לפשיטת רגל בגדרו ניתן לחייב הפטר מלא מחוב מזונות על פי סעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל (להלן: "הפקודה"). הערעור נדחה כעמדת המערער, הנאמן לנכסי החייב והכונס הרשמי, אשר לפ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | א' חיות |04/03/2015
  פסה"ד קובע כי כאשר דן ביהמ"ש של חדלות פירעון באישור הסדר אשר כולל בחובו הוראות הנוגעות לצד שלישי (אשר הוגדר כ"משיב" לבקשת אישור ההסדר) – במקרה זה בת זוגו של החייב – ובהן הוראות הנוגעות לתרומת בת הזוג..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
 • עליון | א' רובינשטיין |20/01/2015
  ככלל, קבלת דיבינד לפי הסדר נושים שאושר, אינה מאיינת את התנגדותו של הנושה להסדר, ואינה מונעת הגשת תביעה בגין יתרת חוב שלפי הדין אינו בר הפטר. בפס"ד עלתה השאלה האם לאפשר פתח מסוים לבית המשפט לסטות מן ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • עליון | ת' אברהמי |04/02/2014
  על מנת שנושה יבוא בשעריו של סעיף 41 לפקודת פשיטת רגל, ועל מנת שחובו של החייב כלפיו יהא "משוריין" בפני הפטר, עליו לענות על שני תנאים מצטברים: האחד – התנגדות להסדר הנושים, והשני – כי החוב הנתבע הוא חוב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | י' עמית |29/01/2014
  ביהמ"ש עליון פסק כי בהתחשב בגילו של המערער; בהתחשב במצבו הרפואי; בהתחשב בזמן הרב שחלף מפתיחת תיק ההוצאה לפועל; בהתחשב שאין למבקש נכסים והשתכרותו היחידה היא קצבת נכות אשר עומדת בפועל על סך של כ-2,500 ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | נ' הנדל |18/11/2012
  פירוש סעיף 69(א)(3) לפקודה –הסמכות לתת הפטר מחוב מזונות היא בידי בימ"ש של פשיטת הרגל ולא בידי בימ"ש לענייני משפחה.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | א' חיות |30/08/2012
  צו הפטר אינו פוטר מחוב מזונות גם כלפי הביטוח הלאומי.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 •  
  הבא לדף אחרון