נפקות ההפטר על חוב מזונות

 
 • עליון | כב' השופט נ' הנדל |03/02/2019
  בית המשפט העליון קבע ברוב דעות, כי ניתן להחיל צו הפטר אשר ניתן לפושט רגל תם-לב על חבות הנובעת מערבותו לחוב מזונות של אחר. נקבע כי חבות זו איננה נכללת בסייג שבסעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת רגל, שכן חבותו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | ע' ברון |26/09/2016
  סוגיה משפטית: חוב מזונות/ חובות שאינם ברי הפטר החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קבע כי למערער יינתן צו הפטר מחוב המזונות שמועד פירעונו קודם למתן צו הכינוס, אך לא כן ביחס לחוב העתידי, שממנו אין הפקודה מאפשרת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | א' חיות |03/05/2015
  ערעור על פסק הדין של בית משפט לפשיטת רגל בגדרו ניתן לחייב הפטר מלא מחוב מזונות על פי סעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל (להלן: "הפקודה"). הערעור נדחה כעמדת המערער, הנאמן לנכסי החייב והכונס הרשמי, אשר לפ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | ת' אברהמי |04/02/2014
  על מנת שנושה יבוא בשעריו של סעיף 41 לפקודת פשיטת רגל, ועל מנת שחובו של החייב כלפיו יהא "משוריין" בפני הפטר, עליו לענות על שני תנאים מצטברים: האחד – התנגדות להסדר הנושים, והשני – כי החוב הנתבע הוא חוב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | י' עמית |29/01/2014
  ביהמ"ש עליון פסק כי בהתחשב בגילו של המערער; בהתחשב במצבו הרפואי; בהתחשב בזמן הרב שחלף מפתיחת תיק ההוצאה לפועל; בהתחשב שאין למבקש נכסים והשתכרותו היחידה היא קצבת נכות אשר עומדת בפועל על סך של כ-2,500 ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | נ' הנדל |18/11/2012
  פירוש סעיף 69(א)(3) לפקודה –הסמכות לתת הפטר מחוב מזונות היא בידי בימ"ש של פשיטת הרגל ולא בידי בימ"ש לענייני משפחה.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | א' חיות |30/08/2012
  צו הפטר אינו פוטר מחוב מזונות גם כלפי הביטוח הלאומי.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד |03/07/2018
  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי דנים בבקשת חייב להחיל את צו ההפטר שניתן לו בתיק פשיטת הרגל, גם על חוב מזונות למוסד לביטוח לאומי. בתגובתו לבקשה המוסד לביטוח לאומי טען כי חלוף הזמן בלבד, אין בו די לשם ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | כב' השופטת נועה גרוסמן |22/05/2018
  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי דנים בבקשת חייב להכללת חוב המזונות למוסד לביטוח לאומי במסגרת צו ההפטר שניתן לו. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשתו ופסק כי רק במקרים חריגים יינתן לחייב הפטר מלא או חלקי מחוב מ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | השופט עודד מאור |27/12/2017
  בקשת פושט רגל כי יינתן לו הפטר מחוב המזונות כלפי המוסד לביטוח לאומי, בכפוף להוספת סכום לקופת פשיטת הרגל. על המוסד לביטוח לאומי לגבות חוב מזונות במהירות, ביעילות ובתום לב. בעניינו, בהינתן שהמוסד לביט..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | יעל בלכר |24/09/2017
  לצורך החלת צו הפטר על חוב מזונות, פוטנציאל ההשתכרות של החייב נבחן בהתחשב במכלול נסיבותיו. בהעדר צפי לשינוי בכושר ההשתכרות של החייב, אין מקום לקבוע כי הוא אינו ממצה את כושר השתכרותו אך בשל הגדרתו כדור..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | נועה גרוסמן |15/03/2017
  עסקינן בבקשת חייב, נכה בשיעור 84% אשר הוכר כחסוי, להחלת צו ההפטר גם על חובותיו למוסד לביטוח לאומי בגין מזונות, וזאת בניגוד לאמור בס' 69(א) לפקודת פשיטת הרגל, המחריג חוב מזונות מן ההפטר. במקרה הנדון..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | מ' עמית - אניסמן |08/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם להחיל צו הפטר שניתן לחייב גם על חובותיו בגין דמי מזונות לביטוח הלאומי. בית המשפט של קיבל את בקשתו, וקבע כי נסיבות החייב ונסיבות הבקשה מצדיקות, באופן חריג, ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ע' כהן |08/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש למחוק חוב מזונות שהצטבר החל ממועד מתן צו הכינוס ועד למועד צו ההפטר, זאת בגין ההפרש שבין פס''ד שניתן בביהמ''ש לענייני משפחה בסך 1600 ש''ח, לבין החלטת ביהמ''..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |03/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחיל צו ההפטר גם על חוב מזונות. ביהמ''ש קיבל את בקשתו של החייב וקבע שחוב המזונות יוחרג באופן חריג מצו ההפטר, זאת עכב נסיבותיו האישיות הפרטניות של הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |03/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום לתת הפטר לחייב בגין חובות החייב למוסד לביטוח לאומי. ביהמ''ש קיבל את בקשת החייב שבפש''ר והורה כי הפטרו יחול אף על חוב המזונות אותו הוא חב למוסד לביטוח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ח' פלינר |21/06/2015
  בקשת החייב לשעבר להרחיב את צו ההפטר שניתן ביום 30.12.13 גם על חוב המזונות בסך 85,000 ש"ח שצבר לביטוח לאומי. הוחלט, כי דין הבקשה להתקבל. מלשון סעיף 69א(3) לפקודת פשיטת הרגל עולה כי במצב רגיל צו הפטר א..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |12/01/2015
  החייב הצהיר בבקשת הפש"ר על 2 נושות - גרושותיו, להן הוא חייב דמי מזונות עבר. לאחר חקירת החייב התברר כי מטרת ההליך הינה לסכל את גביית דמי המזונות ולאור העובדה כי אין הפטר מחובות אלה (למעט חריג אשר אינ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | צ' צפת |22/12/2014
  בקשת חייב בהליך פשיטת רגל שקיבל הפטר להחיל את ההפטר גם על חובו למוסד לביטוח לאומי שמקורו בתשלום מזונות, בגינו ננקטו הליכי הוצאה לפועל. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה ופסק: הכלל הוא כי חוב מזונות עומד ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ת' אברהמי |02/09/2013
  ביהמ"ש נעתר לבקשת החייב, שחובו היחיד הוא חוב מזונות בן עשרות שנים לגרושתו ולבתו. אף שככלל, צו הפטר איננו חל על חוב מזונות פסוק, נסיבות המקרה כמכלול מובילות למסקנה כי באיזון בין האינטרסים השונים נוטה ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי |02/09/2013
  בית המשפט של פשיטת רגל דחה את בקשתה של אשת החייב לקצבת מזונות והוצאות אחזקת מדור זמניים מקופת כינוס הנכסים. נפסק, כי במקרה זה, אין זה ראוי לפעול בהתאם להוראות סעיף 128 לפקודת רגל מאפשרת, שמאפשר נטילה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
  הורד קובץ מודעה לעיתון בערבית - תיקון והבהרות עורך המכרז מכרז 48.14
  הורד קובץ מודעה בערבית דחיית מועד הגשה מכרז 44.14
 • מחוזי | יעל בלכר
  לצורך החלת צו הפטר על חוב מזונות, פוטנציאל ההשתכרות של החייב נבחן בהתחשב במכלול נסיבותיו. בהעדר צפי לשינוי בכושר ההשתכרות של החייב, אין מקום לקבוע כי הוא אינו ממצה את כושר השתכרותו אך בשל הגדרתו כדור..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות