הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה

 
 • עליון | א' חיות |27/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחזיר את הדיון לביהמ''ש של פשיטת רגל כאשר זה קבע כי יש מקום במתן צו כינוס, שעה שלא נבחנו כל התנאים המקדמים למתן צו כינוס לעומקם . ערעור על החלטת ביהמ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה, מעשה פשיטת רגל, כללי
 • עליון | א' רובינשטיין |22/12/2010
  נחוצים שני תנאים לנקיטת הליך פשיטת רגל - קיומו של "חייב" ו"מעשה פשיטת רגל" שעליהם להתקיים בעת ובעונה אחת. סעיף 2 לפקודת פשיטת הרגל אינו מבחין בין ערב לחייב, והעיקר הוא קיומו של חיוב ושייעשה בחייב "מע..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה
 • עליון | ד' דורנר |05/09/2002
  הוראת סעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל קובעת את התנאים לפתיחה בהליך של פשיטת רגל כנגד חייב. תכליתו של הליך זה היא להביא לגבייתו היעילה של חובו של החייב לנושהו בהתחשב בהנחה – המלווה את החלטת הנושה לפתוח בהליכ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה
 • עליון | י' זוסמן |05/09/1967
  אין הנושה חייב להצטייד בפסק-דין בטרם ידון בית-המשפט בבקשתו לניהול העזבון בפשיטת רגל. על הנושה להוכיח את תביעתו, אך לא נאמר בשום סעיף לפקודה, שהוכחה זו תבוא על-ידי פסק-דין שהמבקש ישיג בדרך של תובענה ר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה
 • מחוזי | כב' השופט עודד מאור |30/07/2018
  פסק דינו של בית המשפט המחוזי עוסק בבקשה מטעם הנושה לביטול הליך פשיטת הרגל של החייב בטענה שהוא לא אינו עומד בחיוביו במסגרת ההליך וממשיך ליצור חובות תוך כדי הליך. נקבע בפסק דין זה כי את תום הלב של החיי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה
 • מחוזי | ישראל פבלו אקסלרד |07/05/2017
  ערעור על הכרעת הנאמנת אשר דחתה את תביעת חוב שהגיש המערער. טענות הנאמנת הן כי מי שחתום על השטר חוב הוא לא המערער, וכי לא ברור על רקע מה נוצר החוב. עוד טענה כי המערער לא ביסס את סכום החוב, מקורם של..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה
 • מחוזי | ב' טאובר |23/03/2014
  כל עוד לא ניתן צו עיכוב ביצוע פסה"ד שעל יסודו הוגשה התראת פשיטת הרגל, אין מעכבים הליכי פשיטת רגל, גם אם טרם הוכרע גורל הערעור שהוגש על פסה"ד. כאשר המדובר בפסקי דין חלוטים, הדרך היחידה לנסות ולבטלם הי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה