זיקה של החייב לישראל

 
 • עליון | א' א' לוי |02/04/2001
  פסק חוץ שלאכיפתו עותר אדם בישראל הוא פסק הכולל חיוב אישי, ובתור שכזה מבקש בעל-דין להוציאו אל הפועל. באשר להליך פשיטת רגל, הובעה הדעה כי קשה לסווגו ככזה הכולל חיוב אישי, והוצע לראות בו מקרה מיוחד או ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • זיקה של החייב לישראל
 • מחוזי | ו' אלשיך |14/10/2001
  מאחורי התנאי של סעיף 7(4) לפקודת פשיטת הרגל בדבר מקום מושבו של פושט הרגל או ניהול עסקיו עומד רציונל כפול: א. הימנעות מבזבוז זמן שיפוטי בהליכי סרק כנגד פושט רגל שאין כל אפשרות להיפרע ממנו בהליך בישראל..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • זיקה של החייב לישראל