כללי

 
 • עליון | א' חיות |27/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחזיר את הדיון לביהמ''ש של פשיטת רגל כאשר זה קבע כי יש מקום במתן צו כינוס, שעה שלא נבחנו כל התנאים המקדמים למתן צו כינוס לעומקם . ערעור על החלטת ביהמ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה, מעשה פשיטת רגל, כללי
 • עליון | נ' הנדל |30/11/2011
  על בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל להיות מוגשת בתום לב. ברם, המערערת לא הציגה כל תשתית לבסס מסקנה לפיה בקשת הנושה להכריז עליה כפושטת רגל נגועה בחוסר תום לב. אף במישור המעשי, ראוי ששימוש בהליכים אלה לא יי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • כללי
 • מחוזי | ישראלה קראי גירון
  עסקינן בבקשה להכרה או לחלופין לאכיפת פסק חוץ, כדי לאפשר הכרזת המשיב פושט רגל לצורך מימוש נכסיו המצויים בישראל. בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע כי להליכי פשיטת רגל צביון מיוחד והם דורשים גישה המאמצת קיו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • כללי