התראת פשיטת רגל

 
 • עליון | אסתר חיות, דפנה ברק- ארז, דוד מינץ |12/07/2017
  ערעור שהגישה חייבת על דחיית התנגדותה להתראת פשיטת רגל, בטענה כי חובה לנושה לא היה חלוט עת הוגשה ההתראה, שכן הגישה ערעור על פסק הדין במסגרתו נקבע החוב, אשר טרם הוכרע. ביהמ"ש קבע כי יש להעניק פרשנות..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • התראת פשיטת רגל
 • עליון | א' חיות |27/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחזיר את הדיון לביהמ''ש של פשיטת רגל כאשר זה קבע כי יש מקום במתן צו כינוס, שעה שלא נבחנו כל התנאים המקדמים למתן צו כינוס לעומקם . ערעור על החלטת ביהמ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה, מעשה פשיטת רגל, כללי
 • עליון | מ' נאור |23/08/2012
  אי דיוק משמעותי בסכום החוב הינו פגם מהותי בהתראת פשיטת רגל, המחייב את פסילתה. גודלו של הפער (בין גובה החוב הפסוק לגובה הסכום המצוין בהתראה) אשר איננו מחייב פסילה של ההתראה, צריך ללמד כי הוא נוצר בתום..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • התראת פשיטת רגל