מעשה פשיטת רגל

 

 • עליון | א' חיות |27/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחזיר את הדיון לביהמ''ש של פשיטת רגל כאשר זה קבע כי יש מקום במתן צו כינוס, שעה שלא נבחנו כל התנאים המקדמים למתן צו כינוס לעומקם . ערעור על החלטת ביהמ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • הוכחת קיומו של חוב במסגרת בקשת נושה, מעשה פשיטת רגל, כללי
 • עליון | י' אנגלרד |14/01/2001
  הוראות הפקודה אינן דורשות כי תוכח כוונת מרמה, אלא התנאי הוא כי החייב שעבד את הנכס כדי לתת עדיפות לנושה פלוני, כלומר קיום כוונה למתן עדיפות בלבד, משום שלכוונה זו נקשרת חזקה סטטוטורית של מרמה. נטל השכנ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • מעשה פשיטת רגל
  • העדפת מרמה
 • מחוזי | חגי ברנר |30/04/2017
  עסקינן בבקשת נושים למתן צו כינוס כנגד חייב. בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי מתן צו כינוס נגד אדם הוא צעד בעל משמעות מרחיקת לכת מבחינתו, ופגיעתו קשה במיוחד כאשר מדובר בצו שניתן לבקשת נושה, קרי, צו שנכ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • מעשה פשיטת רגל
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/02/2002
  ביחס לתכלית סעיף 7(3) ודרישת התרחשות מעשה פשיטת הרגל בתוך שלושת החודשים הרי שככל שמעשה פשיטת הרגל מתייחס להוכחה ישירה או עקיפה לחדלות פרעונו של החייב, מן המפורסמות הוא כי חלוף הזמן עשוי לשנות את מצב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת נושה לצו כינוס
  • מעשה פשיטת רגל
  • מועדים - 3 חודשים מביצוע מעשה הפש"ר ועד להגשת הבקשה