תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות

 
 • עליון | א' חיות |11/03/2015
  הטלת חיוב אישי על נושא משרה בחברה לפי סעיף 373 לפקודת החברות דורשת התקיימותם של ארבעה תנאים מצטברים: א. שהחברה מצויה בהליך של פירוק; ב. כי הוגשה בקשה לחיוב אישי על-ידי המפרק או נושה של החברה הנוגעת ל..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות
 • עליון | א' ברק |05/10/1994
  נקבע, כי את מצוותה הקיימת של הפקודה, לפיה מוגבלים ההליכים לפי סעיפים 373 ו- 374 למסגרת פירוק, מוצדק לפרש כמתווה תנאי דיוני גרידא, לאמור: גם אם אושר הסדר פשרה בטרם ניתן צו פירוק, ואחר כך מתגלה צורך בנ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות
 • עליון | מ' שמגר |02/12/1993
  המדיניות המשפטית הרצויה, הינה אימוץ הדרך שהותוותה בפקודת החברות בסעיפים 373 ו- 374, אך אין בה כדי לשלול אפשרות חלופית לנקוט בהליכים רגילים. אין ספק שלצד עילות התביעה על-פי סעיפים 373 ו- 374 הנ"ל עומד..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות
 • מחוזי | ב' גילאור |06/05/2008
  בקשתו של כונס הנכסים שמונה לקבוצת חברות בנייה לחייב את המשיב, אשר שימש כחשב קבוצת החברות, בהשבת סך העולה על 6 מיליוני שקלים לקופת הכינוס, לפי סעיף 374 לפקודת החברות. הבקשה נסמכת על מספר עילות שעיקרן ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות
 • מחוזי | ו' אלשיך |11/07/1999
  התנאים להפעלת סעיף 374 לפקודה. הפעלת סעיף 374 לפקודה כנגד נושא משרה מותנית בקיומם של שני תנאים מצטברים. האחד, שימוש לרעה בתפקיד או במעמד המוקנה לנושא המשרה בחברה. השני, הפסד או נזק שנגרם לחברה כתוצאה..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות
 • מחוזי | ג' גינת |05/07/1995
  כאשר המבקש, בהתאם לסעיף 373, אינו מוכיח את טענותיו ברמה הנדרשת בהליך הפלילי, לא יוכל בית המשפט להטיל על המשיב סנקציה פלילית. אך אם הוכיח המבקש את טענותיו על פי מאזן ההסתברות הנהוג בהליכים אזרחיים, ני..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות