בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך

 
 • עליון | ד' מינץ, י' דנציגר, ע' פוגלמן |29/10/2017
  תקיפת החלטת המערער להקפיא את המשך תקצוב המשיבה – שהתקבלה עובר לתחילת הליך הפירוק – צריכה הייתה להיעשות בהליך נפרד לפני ביהמ"ש בעל הסמכות העניינית לדון בתקיפה ישירה של החלטה של רשות מנהלית, הוא ביהמ"ש..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • עליון | דוד מינץ |31/07/2017
  ערעור על החלטת בית משפט מחוזי במסגרתה דחה את בקשת המערער (להלן: "המבקש") לדחייה על הסף של תביעה כספית שהגיש בעל מניות (להלן: "המשיב"), בחברה שנמצאת בפירוק, נגד מנהל הכספים של אותה חברה. בית משפט ק..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • עליון | יורם דנצינגר, יצחק עמית, דוד מינץ |26/06/2017
  המקרה דנן נסב סביב השאלה, האם זכאי נתבע פוטנציאלי של חברה שבפירוק לעמוד על צירופו כצד להליך בקשה למתן הוראות בו מתבקש בית המשפט שלפירוק לאשר הגשת תביעה נגדו בערכאה חיצונית. בית משפט קבע כי בבקשת בעל..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • עליון |26/05/2014
  בעקבות ערעור שהוגש לביהמ"ש העליון על החלטת המחוזי, נדרשה פרקליטות המדינה לסוגיה לפיה הגשת בקשה למתן הוראות בהליכי חדלות פירעון מחויבת באגרה. הטענה עלתה, מטבע הדברים, מפי משיבים לבקשות לפי סעיפים 373 ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • עליון | א' גרוניס |04/05/2014
  בקשה לחיוב לפי ס' 374 לפקודת החברות בפני ביהמ"ש של פירוק. המפרקים הגישו לבית המשפט המחוזי בקשה לחיוב בעלות השליטה בחב' אייס בסכום של 200 מיליון ₪, כאשר הם מסתמכים על דו"ח חוקר אשר קבע כי קריסת החברה ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • עליון | א' גרוניס |02/09/2009
  בית המשפט העליון מונה את התנאים לבירור מחלוקת בבית משפט של פירוק: בירור המחלוקת נחוץ לבעל התפקיד לשם ביצוע תפקידו ביעילות ובזריזות; ליבון המחלוקת אינו מצריך בירור עובדתי מורכב; המחלוקת נוגעת לעילה שה..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
 • עליון | א' גרוניס |29/11/2004
  בתחום של פירוק ופשיטת רגל, ההתפתחות בפסיקה הובילה לכך שבמקרים מסוימים נוצר מצב שלפיו נתונה סמכות מקבילה לשני בתי-משפט: האחד, בית-המשפט המוסמך על-פי הסעד המבוקש, ואילו האחר הינו בית-המשפט שעל הפירוק, ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • עליון | א' פרוקצ'יה |11/03/2001
  יש שבית-המשפט חורג ממנהגו ומכריע במחלוקות לגופן גם במסגרת הליך מתן הוראות. תנאי לכך הוא שהשאלות הטעונות הכרעה לא תצרכנה בירור עובדתי מורכב באמצעות ראיות אלא תתמקדנה בהיבטים משפטיים, או כאשר העובדות ל..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
 • עליון | י' טירקל |23/12/1997
  אפשר להטיל עיקול זמני במסגרת בקשה למתן הוראות, ולא רק במסגרת תובענה. משנפסקה הלכה שהליך של מתן הוראות יכול שישמש במקרים מסוימים תחליף מהיר ויעיל לבירור תובענה בדרך הרגילה, ואפילו נגד בעלי-דין חיצוניי..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • עליון | מ' שמגר |02/12/1993
  המדיניות המשפטית הרצויה, הינה אימוץ הדרך שהותוותה בפקודת החברות בסעיפים 373 ו- 374, אך אין בה כדי לשלול אפשרות חלופית לנקוט בהליכים רגילים. אין ספק שלצד עילות התביעה על-פי סעיפים 373 ו- 374 הנ"ל עומד..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות
 •  
  12
  הבא לדף אחרון