היקף האחריות של דירקטורים ונושאי משרה

 
 • עליון | י' עמית |29/08/2016
  סוגיה משפטית – אחריות נושאי משרה ואורגנים בחברה – בית המשפט העליון הטיל אחריות גם על הדירקטורים בחברה, כאשר בבית משפט מחוזי האחריות הוטלה על מנכ"ל החברה ורואי החשבון שלה. עובדות המקרה: מדובר בחברה ה..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • היקף האחריות של דירקטורים ונושאי משרה
 • עליון | א' ריבלין |17/07/2011
  במקרה זה נדון ערעורו של בעל מניות בחברה בפירוק, לאחר שבית משפט קמא חייבו בפירעון חובות החברה, זאת לאחר שמכר את נכסי החברה בפירוק לחברה אחרת, שהוקמה על-ידי אשתו, ואשר עוסקת באותו תחום שבו עסקה החברה ש..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • היקף האחריות של דירקטורים ונושאי משרה
 • מחוזי | ח' ברנר |07/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם כספי הדיבידנד שחולקו בחברה עמדו במבחן הפירעון או שמא חולקו באופן אסור. בבקשה למתן הוראות שהוגשה לביהמ''ש של פירוק להשבת כספי הדיבידנד שחולקו וכן להטלת חיוב אי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד, תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • היקף האחריות של דירקטורים ונושאי משרה, בירור התביעה - במסגרת בקשה למתן הוראות או תביעה בבית משפט מוסמך
 • מחוזי | ד''ר ע' זרנקין |20/03/2016
  נקבע כי יש להטיל חיוב בגין חוב ארנונה של החברה, לא רק את בעלי המניות הרשומים, אלא גם את מי שהיה "הרוח החיה" בחברה, הגם שאינו בעל מניות רשום, וזאת מכוח חוק ההסדרים. בית המשפט קיבל באופן חלקי את ערעור ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • היקף האחריות של דירקטורים ונושאי משרה
 • מחוזי | ע' זרנקין |14/09/2011
  בית משפט מחוזי דחה בקשה של מפרק, בהתאם לסעיפים 373-374 לפקודת החברות, לחייב את המשיב לשלם לקופת הפירוק סך כספי בקובעו, כי לא הונחה תשתית ראייתית מספקת שעל בסיסה ניתן לקבוע כי המשיב כיהן כנושא משרה בח..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • היקף האחריות של דירקטורים ונושאי משרה
 • מחוזי | ב' גילאור |06/05/2008
  בקשתו של כונס הנכסים שמונה לקבוצת חברות בנייה לחייב את המשיב, אשר שימש כחשב קבוצת החברות, בהשבת סך העולה על 6 מיליוני שקלים לקופת הכינוס, לפי סעיף 374 לפקודת החברות. הבקשה נסמכת על מספר עילות שעיקרן ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה
  • תכליתם של סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות