פירוק זמני

 
 • מחוזי | אביגדור דורות |04/06/2017
  שאלת נפקותו של דו"ח חוקר המוגש מטעם רשם ההקדשות בתמיכה לבקשת מינוי מפרק זמני לחברה לתועלת הציבור (להלן: "החל"צ"). בית משפט קבע כי לדו"ח החוקר משקל ראייתי עצמאי ונכבד ולכן קיבל את הבקשה למינוי מפרקים..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • פירוק זמני
 • מחוזי | אביגדור דורות |23/05/2017
  עסקינן בבקשה לחידוש הליכי פירוק ומינוי מפרק זמני וזאת עקב אי עמידת החברה בהסכם פשרה (אשר קיבל תוקף של פסק-דין ) אליו הגיעו הצדדים במהלך דיון בבקשת פירוק החברה ביום 9.3.17. המבקשת טענה שהחברה מנצלת א..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • פירוק זמני
 • מחוזי | אביגדור דורות |26/04/2017
  עסקינן בבקשה למינוי מפרק זמני שהוגשה על-ידי בעל מניות מיעוט. לטענתו, בעל מניות הרוב פועל להברחת נכסי החברה על מנת להתחמק מנושיה. בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי כאשר מתבקש למנות מפרק זמני, על בית המ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • פירוק זמני
 • מחוזי | א' אורנשטיין |15/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה אישור מכירת זכויות חכירה של חברה בפירוק זמני ("מועדון הספורט רמת השרון בע"מ"), זאת כאשר הנכס משמש להפעלת מועדון ספורט לרווחת תושבי העיר. בית המשפט אישר את מכירת ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • פירוק זמני
 • מחוזי | ו' אלשיך |29/07/2002
  המצב ה"קלאסי" בו מגיעה ונידונה בקשת פירוק זמני בבית המשפט של פירוק היא דרך של בקשה במעמד צד אחד, בו החברה המשיבה היא מבחינת נעלם בעיני בית המשפט, אשר חושש מהוצאת 'גזר דין מוות' על חברה פעילה. זאת, בא..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • פירוק זמני
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/02/2002
  ההלכות והשיקולים המנחים את ביהמ"ש בדונו בבקשה למינוי מפרק זמני.

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • פירוק זמני