התנגדות לבקשת פירוק

 
 • עליון | י' כהן |13/11/1980
  כאשר קיימת מחלוקת בתום לב ועל יסוד טעם ממשי בין הנושה ובין החייב לגבי קיומו של החוב המשמש עילה לבקשה לצו פירוק, תידחה בקשת הנושה והוא יופנה להליכים משפטיים רגילים לשם קביעת זכאותו לחוב.

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • התנגדות לבקשת פירוק
  • חדלות פרעון
 • עליון | י' זוסמן |28/02/1962
  בית המשפט לא ייעתר לבקשת פירוק כאשר המבקש אינו מביא ראיה להוכחת אי כושר הפירעון של החברה, אלא מסתמך רק על אי היענות החברה לדרישת התשלום הסטטוטורית והחברה כופרת בחוב בתום לב.

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • התנגדות לבקשת פירוק
  • חדלות פרעון