עילות לפירוק

 

 • עליון | ת' אור |01/04/1998
  קיימת בין בעלי הדין, המבקשת מצד אחד והמשיבה מצד שני, מחלוקת באשר לחובותיהם ההדדיים. אין במקרה זה חוב מגובש וידוע העומד לזכות המבקשת, והעשוי לשמש בסיס להוכחת חדלות פרעון, משהחברה מסרבת, לאור טענותיה, ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • עילות לפירוק
  • חדלות פרעון
 • עליון | י' כהן |13/11/1980
  כאשר קיימת מחלוקת בתום לב ועל יסוד טעם ממשי בין הנושה ובין החייב לגבי קיומו של החוב המשמש עילה לבקשה לצו פירוק, תידחה בקשת הנושה והוא יופנה להליכים משפטיים רגילים לשם קביעת זכאותו לחוב.

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • התנגדות לבקשת פירוק
  • חדלות פרעון
 • עליון | ש' אגרנט |03/12/1973
  אין מפרקים חברה בשל הימנעותה למלא אחר דרישת תשלום, מקום שהחברה כופרת בחוב בתום-לב ומטעם של ממש. בית-המשפט רשאי לנהוג גמישות בכלל זה. שאינו כתוב בספר החוקים. אין זה מן הדין לפרק חברה כאשר נחה דעתו של ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • עילות לפירוק
  • חדלות פרעון
 • עליון | קיסטר |25/01/1973
  זכותו של נושה עכשווי לצו פירוק בגין חוב שלא נפרע מותנית בהוכחת החוב שלא נפרע. די בכך שהחוב שנוי במחלוקת של ממש בתום-לב כדי שבית-המשפט יימנע מלתת את צו-פירוק. משחלקה החברה בתום-לב ועל יסוד טעם של ממש ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • עילות לפירוק
  • חדלות פרעון
 • עליון | י' זוסמן |28/02/1962
  בית המשפט לא ייעתר לבקשת פירוק כאשר המבקש אינו מביא ראיה להוכחת אי כושר הפירעון של החברה, אלא מסתמך רק על אי היענות החברה לדרישת התשלום הסטטוטורית והחברה כופרת בחוב בתום לב.

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • התנגדות לבקשת פירוק
  • חדלות פרעון
 • מחוזי | ו' אלשיך |10/09/2001
  יש מקום לשימוש בסעיף 257(5) במקרים בו מתקיימים כל אלו גם יחד: - המניות מחולקות באופן שווה בין הצדדים הניצים; החברה אינה פועלת למעשה ואינה מקיימת את המטרות לשמה נוסדה; אין סיכוי סביר כי סעד שיפוטי מתח..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • עילות לפירוק
  • פירוק מטעמי צדק ויושר
 • מחוזי | כב' השופט אלכסנדר חן
  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתנת החלטה זו בעקבות דיון שזומן לבקשת הנאמנים, המעריכים שהתנהלות הממונה על התחרות אינה מתקדמת בקצב מספק, עד כדי סיכון ההליך, והיא אף עלולה להוביל לקריסתו. בעקבות בקשת ה..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • בקשת פירוק
  • עילות לפירוק