שכירת שירותים מקצועיים ע"י המומחה

 
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/01/2013
  בית המשפט קבע כי יש לפרש באופן מחמיר את העדר ניגוד העניינים החל על מומחה. ובלשון בימ"ש - "אמנם לא כל טענה בדבר ניגוד עניינים עקיף תביא לפסילת מומחה, אולם ברור כי המחוקק ביקש לנקוט, בדין ספציפי זה, במ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • פסילת מומחה, שכירת שירותים מקצועיים ע"י המומחה