פטור ממינוי מומחה

 
 • מחוזי | מ' אגמון-גונן |28/01/2013
  חוק החברות קובע הסדרים שונים שנועדו להתמודד עם בעיות נציג וניגודי עניינים בין הגורמים המעורבים בחייה של החברה. בחברות איגרות חוב קיימות בעיות נציג ייחודיות הנובעות מהפיזור הרב של בעלי איגרות החוב ומכ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • פטור ממינוי מומחה