פסילת מומחה

 
 • מחוזי | מ' אגמון-גונן |28/01/2013
  חוק החברות קובע הסדרים שונים שנועדו להתמודד עם בעיות נציג וניגודי עניינים בין הגורמים המעורבים בחייה של החברה. בחברות איגרות חוב קיימות בעיות נציג ייחודיות הנובעות מהפיזור הרב של בעלי איגרות החוב ומכ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • פטור ממינוי מומחה
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/01/2013
  בית המשפט קבע כי יש לפרש באופן מחמיר את העדר ניגוד העניינים החל על מומחה. ובלשון בימ"ש - "אמנם לא כל טענה בדבר ניגוד עניינים עקיף תביא לפסילת מומחה, אולם ברור כי המחוקק ביקש לנקוט, בדין ספציפי זה, במ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • פסילת מומחה, שכירת שירותים מקצועיים ע"י המומחה