נציגות מחזיקי האג"ח

 
 • מחוזי | ו' אלשיך |26/06/2013
  זכותו של מחזיק אג"ח להתנגד להסדר בניגוד לעמדת הנציגות.

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • נציגות מחזיקי האג"ח
 • מחוזי | ו' אלשיך |12/03/2012
  סוגיית הסכמתה של הנציגות להצביע בשם נושים קטנים ואדישים. בנוסף, בימ"ש דן במחלוקת בין חברת דלק נדל"ן לבין חלק מנאמני אגרות החוב ומחזיקים באגרות חוב בדבר הליכי אישור הסדר נושים קבע, כי ההצבעה על הסדר ה..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • נציגות מחזיקי האג"ח