מינוי מומחה

 
 • עליון | ח' מלצר |04/09/2015
  מדובר בשני ערעורים על פסק דין מחוזי, במסגרתו הורה בית המשפט קמא על הוצאת צו לפירוקן הקבוע של החברות (המערערות) אשר התאגדו בקפריסין, הנפיקו אג"ח בישראל ובהמשך הגיעו לכדי חדלות פירעון. בעלי אגרות החוב,..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • מינוי מומחה
 • מחוזי | מ' אגמון-גונן |28/01/2013
  חוק החברות קובע הסדרים שונים שנועדו להתמודד עם בעיות נציג וניגודי עניינים בין הגורמים המעורבים בחייה של החברה. בחברות איגרות חוב קיימות בעיות נציג ייחודיות הנובעות מהפיזור הרב של בעלי איגרות החוב ומכ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • פטור ממינוי מומחה
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/01/2013
  בית המשפט קבע כי יש לפרש באופן מחמיר את העדר ניגוד העניינים החל על מומחה. ובלשון בימ"ש - "אמנם לא כל טענה בדבר ניגוד עניינים עקיף תביא לפסילת מומחה, אולם ברור כי המחוקק ביקש לנקוט, בדין ספציפי זה, במ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • פסילת מומחה, שכירת שירותים מקצועיים ע"י המומחה
 • מחוזי | א' אורנשטיין |01/01/2013
  שתי סוגיות משפטיות נדונו בפסק דין זה: תחולת התיקון על חברת חוץ ומינוי יועץ משפטי למומחה. ​ תחולת התיקון על חברת חוץ - החברה טענה שהיא חברת חוץ אשר התיקון אינו חל לגביה, ועל כן יש מקום לבטל את החלטת ב..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • מינוי מומחה
 • מחוזי | א' אורנשטיין |23/12/2012
  זהות המומחה - בית המשפט קבע כי המומחה חייב להיות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן חייב להיות כזה שביהמ"ש ישתכנע שיש לו אפשרות  לבצע את המוטל עליו. ביהמ"ש דחה את הטענה כי על המומחה להיות בעל ניסיון ק..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הסדרים עם מחזיקי אגרות חוב
  • מינוי מומחה