התנגדות בעלי המניות והחברה

 
 • עליון | א' גרוניס |07/05/2013
  ביהמ"ש דחה ערעור שהוגש על אישור הסדר נושים של החברה שבפירוק, שאושר על אף התנגדותם של בעלי המניות. קובע בית המשפט העליון כי, ככלל, כאשר בנסיבות העניין עומד על הפרק אישורו של הסדר נושים אשר בעקבותיו יי..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • התנגדות בעלי המניות והחברה
 • עליון | א' גרוניס |20/12/2011
  ביהמ"ש פסק כי אין מקום לברר את גובה החוב מראשיתו, בשלב בו החלו הליכי הכינוס, אין כל הצדקה למהלך כזה. משגובה תביעת החוב שהגיש הבנק – כ-14.7 מיליון דולר (בתוספת הוצאות, ריבית והפרשי הצמדה) – עמד ביסוד..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
 • עליון | א' חיות |05/12/2010
  הליך הקפאת ההליכים הנו מעין הליך חירום שנועד לאפשר את המשך פעילותה של החברה כ"עסק חי" עד לגיבוש הסדר נושים שיאפשר את שיקומה לטובת נושיה, עובדיה, בעלי מניותיה וציבורים אחרים נוספים. אמנם, ככלל אין בימ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • התנגדות בעלי המניות והחברה
 • מחוזי | ד' מינץ |09/10/2016
  הסוגיה המשפטית נשוא פסק דין זה הינה האם לאשר הסדר נושים של שתי חברות, אף שלא הושג הרוב הדרוש על פי סעיף 350(ט) לחוק החברות. ביהמ''ש קבע כי יש להיעתר לבקשה זו ולאשרה, זאת על אף שלא הושג הרוב הדרוש על..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • התנגדות בעלי המניות והחברה
 • מחוזי | א' אורנשטיין |09/06/2013
  בפסק הדין נקבע כי לנושים זכות להגיש בקשה להסדר לפי סעיף 350 לפקודת החברות אף ללא קבלת הסכמה מראש של החברה, וכי עמדתה של החברה בעד או נגד ההסדר תישקל לא כטענת סף, אלא בעת הדיון בהסדר גופו. מתוך כך גם ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • חדלות פירעון כתנאי להליך הסדר נושים