העדפת נושים במסגרת הסדר הנושים

 
 • מחוזי | ו' אלשיך |02/11/2005
  הלכה פסוקה היא כי מקום בו קיים רוב מוצק להסדר נושים, לא יתערב בית המשפט בדרך-כלל בשיקולי הכדאיות הכלכלית של הנושים, ולא יחליפם בשיקול דעתו, אף אם הוא סבור כי טעו הנושים המסכימים בכל הנוגע להערכת כדאי..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • העדפת נושים במסגרת הסדר הנושים
 • מחוזי | ו' אלשיך |05/09/2002
  סקירת ההלכה ביחס להתערבות בית המשפט בהסדר וכן דיון ביחס להעדפת נושים במסגרת הסדר הנושים.

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • התערבות ביהמ"ש בהסדר שהתקבל ברוב הדרוש, תשלומים חודשיים