פגיעה במיעוט

 
 • מחוזי | א' אורנשטיין |04/10/2012
  בימ"ש אינו נוהג להתערב דרך כלל בשיקול דעת הנושים, ומעדיף לנהוג בריסון ונוטה לכבד את רצון הנושים, במיוחד כשמדובר בשיקולים כלכליים. עם זאת, בנסיבות המקרה, קבע כי הוא לא יכול לאמץ את עמדת הנושים, בין הי..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • פגיעה במיעוט
 • מחוזי | ו' אלשיך |02/11/2005
  הלכה פסוקה היא כי מקום בו קיים רוב מוצק להסדר נושים, לא יתערב בית המשפט בדרך-כלל בשיקולי הכדאיות הכלכלית של הנושים, ולא יחליפם בשיקול דעתו, אף אם הוא סבור כי טעו הנושים המסכימים בכל הנוגע להערכת כדאי..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • העדפת נושים במסגרת הסדר הנושים
 • מחוזי | ו' אלשיך |17/09/2002
  המדיניות הכללית, בה נקטו הן המחוקק והן ההלכה הפסוקה, הינה מדיניות של עידוד הסדרי הבראה והסדרי נושים, זאת למרות התובנה כי הללו כרוכים, מעצם טיבם, בפגיעה בזכות הקניין של המיעוט המתנגד, על כל המשתמע מכך..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • פגיעה במיעוט