גובה הריבית בהכרעה בתביעות חוב של רשות המיסים

 
 • עליון | סולברג נ' |19/12/2019
  בימ"ש דן בשאלה כיצד ומאיזה מועד יחשבו רשויות המס הפרשי הצמדה וריבית בגין חוב למס ערך מוסף שחבה חברה שנקלעה להליכי חדלות פירעון. נפסק כי אם צבירת הריבית על חוב לא הוסדרה מראש בהסכם או בדין, חל סעיף 75..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - חלוקת דיבידנד סעיף 303
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות