חדלות פירעון כתנאי להליך הסדר נושים

 
 • מחוזי | א' אורנשטיין |09/06/2013
  בפסק הדין נקבע כי לנושים זכות להגיש בקשה להסדר לפי סעיף 350 לפקודת החברות אף ללא קבלת הסכמה מראש של החברה, וכי עמדתה של החברה בעד או נגד ההסדר תישקל לא כטענת סף, אלא בעת הדיון בהסדר גופו. מתוך כך גם ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • חדלות פירעון כתנאי להליך הסדר נושים