צו הקפאת הליכים

 
 • עליון | י' עמית |11/04/2016
  דחיית בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקש להסיר את צו הקפאת ההליכים האישי שניתן לטובתו. במקרה הנדון, המבקש פנה לביהמ"ש בבקשה לצו הקפאה אישי, תוך שהוא מתחייב לשתף פעולה באופ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים
 • מחוזי | ע' טאהא |05/01/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש להחיל צו הקפאת הליכים שניתן בעניינה של החברה, גם על בעל מניותיה. ביהמ''ש דחה את בקשת בעל המניות בחברה להרחבת צו הקפאת הליכים שניתן בעניינה של החברה..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים
 • מחוזי | ד' מינץ |10/07/2014
  בקשה לאשר העברת הפעילות האקדמית של עמותה המנהלת מוסד להשכלה גבוהה ("מכון לנדר"), למוסד אחר, במסגרת הליכי הקפאת הליכים שנפתחו כנגד העמותה. העמותה חדלת פרעון ומצויה במצוקה תזרימית קשה שהביאה לאי תשלום ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים
 • מחוזי | ד' מינץ |11/02/2014
  בקשה למתן צו הקפאת הליכים ולמינוי נאמן למשך 90 יום לצורך גיבוש תוכנית הבראה והסדר נושים. כל אחת משתי בעלות השליטה מוכנה ליתן למבקשת הלוואה וקיום ההסכם הותנה במתן צו הקפאת הליכים והפעלת המבקשת במתכונת..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים
 • מחוזי | ו' אלשיך |16/08/2010
  המגמה שלא למהר ולהתערב בשיקוליו של "הנושה הנוקשה", מקום בו החוב אינו שנוי במחלוקת, אינה נובעת אך ורק מכיבוד זכות הקניין של הנושה ואוטונומיית שיקול הדעת שלו (קרי, אל לו, לבית המשפט, למהר ו"להיות נדיב ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים
 • מחוזי | ו' אלשיך |12/02/2003
  כשם לעניין הסמכויות המוקנות לנאמן, כך לעניין מעמדם של הנאמן והחברה בהקפאת הליכים. זאת, בשל זהות הרציונל כי בעלי המניות אינם מייצגים עוד את החברה ואינם מוסמכים לכך, והנאמן, כמוהו כמפרק, הופך לאורגן הא..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים
 • מחוזי | ו' אלשיך |10/02/2003
  פסק דין הסוקר את דיני הקפאת ההליכים ואת השיקולים המנחים בשאלה מתי חברה הינה חדלת פירעון ודרכי הפעולה האפשריים.

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים
 • מחוזי | ו' אלשיך |12/01/2003
  ערבות אוטונומית אינה נכס מנכסי החברה החייבת, ואין היא מושפעת מכניסתה להקפאת הליכים.

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • צו הקפאת הליכים