בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים

 
 • עליון | א' גרוניס |20/12/2011
  ביהמ"ש פסק כי אין מקום לברר את גובה החוב מראשיתו, בשלב בו החלו הליכי הכינוס, אין כל הצדקה למהלך כזה. משגובה תביעת החוב שהגיש הבנק – כ-14.7 מיליון דולר (בתוספת הוצאות, ריבית והפרשי הצמדה) – עמד ביסוד..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
 • עליון | י' עדיאל |22/09/2005
  הוראות הקיזוז שבסעיף 74 לפקודה, החלה על פירוק חברות מכוח סעיף 353 לפקודת החברות, נועדה להגשים כמה תכליות מרכזיות: מניעת העוול הנובע מאכיפת התחייבויותיו של צד לחוזה שעה שההתחייבות כלפיו שהופרה אינה מק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
  • קיזוז
 • מחוזי | ו' אלשיך |06/11/2003
  נפסק כי דין צו הקפאת הליכים דינו כדין צו פירוק לכל דבר ועניין ולכן צו הקפאת הליכים הינו אף "המועד הקובע" לצורך הפעלת סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל (העוסק בקיזוז).

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
  • קיזוז
 • מחוזי | ו' זילר |18/07/2001
  מדובר בקיזוז חוב לבנק כנגד תשלומי פנסיה חודשיים שאומנם משולמים לאחר צו הכינוס אולם ביהמ"ש קבע כי בניגוד לשכר עבודה המשתלם מדי חודש והמותנה בעבודתו בפועל של העובד, גמלת הפרישה אמורה להשתלם בכל מקרה, ע..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים
  • קיזוז