הסדר נושים לעומת פירוק

 
 • עליון | ט' שטרסברג-כהן |17/10/2002
  הסכם מכר שהיווה הסכם משכון מוסווה שלא נרשם, קיצץ במסת הנכסים של החברה, ששאר הנושים יכולים להיפרע ממנה, והגדיל את חלקם היחסי של המערערים בנכסי החברה. לעומת זאת, לפני עשיית ההסכם עמדה למערערים נגד החבר..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • הסדר נושים לעומת פירוק
 • עליון | ת' אור |20/09/2001
  הסדר נושים יכול שיתקיים לגבי חברה שטרם הוחל בהליכי פירוק לגביה ויכול שיתבצע במסגרת פירוקה. ההסדר נועד, דרך-כלל, להחליף את סדרי פירעון החובות המעוגנים בדיני הפירוק, והוא מאפשר יצירת חלופה לסדרים אלה ב..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • הסדר נושים לעומת פירוק
 • עליון | י' אנגלנדר |21/12/2000
  על-פי דיני הפירוק, חוב שנוצר לאחר "המועד הקובע" אינו "בר-תביעה" בפירוק ואינו כפוף לדיני הקדימה הרגילים החלים על תשלום חובות בפירוק. כלל נוסף, שמקורו בהלכה הפסוקה, עניינו הוצאות במהלך הפירוק. הוא קובע..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • הסדר נושים לעומת פירוק
 • מחוזי | ו' אלשיך |20/08/2008
  אפשרות לביטול חוזה בתקופת הקפאת הליכים. נקבע שיש חוסר תום לב בביטול חוזה אך ורק מכיוון שהחברה נכנסה להקפאת הליכים, ויש לברר מצב החברה לאשורו.

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • הסדר נושים לעומת פירוק