כינוס אסיפות נושים וסיווג הנושים

 
 • עליון |07/05/2013
  הליך מהיר לבדיקת מעמד הנושים לשם השתתפותם באסיפת הנושים, מההליך הנערך לשם חלוקת דיבידנד. תקנות 16(א) ו-24(ג) לתקנות החברות (פשרה).

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • כינוס אספות נושים וסיווג הנושים
 • עליון | ד' לוין |29/04/1993
  סוגי מניות בחברה פלונית נקבעים בהתאם לחלוקה שבמסמכי היסוד של החברה, על-פי הזכויות השונות הצמודות למניות. סוג מניות נוצר כאשר יש שוני בזכויות הצמודות למניות. המבחן הכללי הראוי, להצבעה באסיפות בעלי מני..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • כינוס אספות נושים וסיווג הנושים
 • מחוזי | עירית וינברג נוטוביץ |05/06/2017
  עסקינן בבקשה לאישור הסדר בהתאם לס' 350 לחוק החברות, כאשר קיימת התנגדות יחידה של מספר חברות בקבוצה אחת אשר לה טענות על חובות מותנים עתידיים. נקבע כי אומנם חובות עתידיים או מותנים עשויים להיחשב כחובו..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • כינוס אספות נושים וסיווג הנושים
 • מחוזי | ברכה בר זיו |09/04/2017
  לפנינינו, בקשה להסדר בין המבקשת, החברה, לבין בעלי מניותה. שלפי ההסדר ירכוש בעל השליטה בחברה את מניות החברה המוחזקות בידי הציבור, מכוח סעיפים 303 ו-350 לחוק החברות. המבקשת מבקשת שלאחר הסדר זה תהפוך ה..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • כינוס אספות נושים וסיווג הנושים