התערבות ביהמ"ש בהסדר שהתקבל ברוב הדרוש

 
 • מחוזי | נ' סולברג |11/08/2011
  על מנת למנוע פגיעה במיעוט מחד וסחטנות של המיעוט מאידך במצב שבו עניינו האישי של בעל המניות גלוי, ועצם קיומו אינו נתון במחלוקת, יחול כלל הקניין: בעל המניות יהיה מנוע מלהצביע בהתאם להוראת סעיף 275 לחוק ..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • התערבות ביהמ"ש בהסדר שהתקבל ברוב הדרוש
 • מחוזי | ו' אלשיך |05/09/2002
  סקירת ההלכה ביחס להתערבות בית המשפט בהסדר וכן דיון ביחס להעדפת נושים במסגרת הסדר הנושים.

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • התערבות ביהמ"ש בהסדר שהתקבל ברוב הדרוש, תשלומים חודשיים