הגנה הולמת

 
 • מחוזי | א' אורנשטיין |23/05/2013
  על בית המשפט להיזהר במתן פרשנות מרחיבה ל"הגנה הולמת", שכן אחרת עלול הדבר להקשות על מתן אשראים על ידי גורמים ממנים בעתיד, בעת שאלה יתבקשו ליתן מימון כנגד בטחונות. עם זאת, יש ליתן את הדעת כי לנושה המוב..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - הסדר נושים
  • הליך הסדר נושים - סוגיות משפטיות
  • הגנה הולמת