תשלומים ואגרות

 
​תעריפי תשלומים ואגרות החל מהתאריך 1.1.2019 ​

 
חיפוש אגרות
תוצאות 20-11 מתוך 22 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 22 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - אגרת פרסום בעיתוןרשם הירושה

​130

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו עבור כל בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, היות וחוק הירושה מחייב לפרסם בעיתון יומי כל בקשה שכזו.​
בקשה לצו ירושה וקיום צוואה - אגרת פתיחת בקשהרשם הירושה

992​​​​​​​​​

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו כאשר מוגשות שתי בקשות על שם אותו מנוח, במקרה שבו הצוואה אינה חלה על כל רכושו של המנוח, ולכן על יתרת רכושו שלא צויין בצוואה יחול צו הירושה. במקרה זה יינתנו שני צווים, צו ירושה וצו קיום צוואה.
בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואהרשם הירושה

​496

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים לבטל צו או לתקן צו, שניתן ע"י הרשם, כאשר אין מדובר בטעות סופר / טעות קולמוס. לדוגמה, שינוי במספר היורשים המצויינים בצו שניתן ע"י הרשם.​
עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושהרשם הירושה

​232

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים שרשם הירושה יאשר בחתימתו צוואה. מומלץ לשלם אגרה זו רק לאחר שהרשם מאשר את הצוואה.​
הפקדה או החזרה של צוואהרשם הירושה

​105

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים להפקיד צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה, וכן כאשר מבקשים למשוך צוואה שהופקדה בעבר.​
עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושהרשם הירושה

27​​​

תשלום מקוון
​כאשר מבקשים לעיין בתיק שנפתח בלשכת הרשם לענייני ירושה בלבד.
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושהרשם הירושה

​5.10

תשלום מקוון
​יש לשלם 5.10 ש"ח לעמוד

מסמך המצוי בתיק המתנהל ברשם לענייני ירושה. יש לשלוח מכתב בצירוף הקבלה המודפסת, בפקס או בדואר, ולציין איזה מסמך מבוקש מתיק הרשם. המסמך יישלח בדואר.​​
התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואהרשם הירושה

​954

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים להתנגד לבקשה לצו ירושה / לצו קיום צוואה, שהוגשו בלשכת הרשם לענייני ירושה. מומלץ לבדוק באתר האינטרנט האם התיק מתנהל ברשם או הועבר לביהמ"ש, שכן לאחר שהועבר לביהמ"ש יש להגיש את ההתנגדות בבית המשפט ולשלם אגרת בימ"ש.​
כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בסעיפים שפורטו לעיל כולל הגשת בקשה מתוקנתרשם הירושה

232​​

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו עבור כל בקשה שאינה מצויינת לעיל, לרבות בקשה מתוקנת לצו ירושה / קיום צוואה.
בקשה למינוי מנהל עזבוןרשם הירושה

496​

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו כאשר הבקשה אינה בסמכות הרשם לענייני ירושה, כלומר: הוגשה בקשה לצו קיום צוואה ומנהל העזבון המוצע צויין בצוואה או שצורפה הסכמת כל היורשים למינוי של מנהל העזבון המוצע (גם יורשים עפ"י דין אם הבקשה העיקרית היא לצו ירושה). בקשה למינוי מנהל עזבון תוגש כבקשה נפרדת במקביל לבקשה לצו ירושה / לצו קיום צוואה או לאחר מכן, אך לא כבקשה עצמאית.
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון