תשלומים ואגרות

 
​תעריפי תשלומים ואגרות החל מהתאריך 1.1.2016

 
חיפוש אגרות
תוצאות 10-1 מתוך 22 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 22 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
ביקורת דוח כספיאפוטרטפוס הכללי

645​​

משלוח בדואר
אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,627 ש"ח.
ביקורת על השכרת נכסי מקרקעין בדוח כספי - עבור כל נכסאפוטרטפוס הכללי

​163

משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,638 ש"ח.
ביקורת על ביצוע עסקה במקרקעין בדוח כספי - עבור כל עסקהאפוטרטפוס הכללי

​323

משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,627 ש"ח.
ביקורת על מכירת מניות וזכויות יוצרים בדוח כספי - עבור כל מכירהאפוטרטפוס הכללי

​647

משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת ביקורת דוח כספי לא תעלה על 3,627 ש"ח.
ביקורת על קבלת ירושה בדוח כספי - עבור כל עיזבוןאפוטרטפוס הכללי

​647

משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,627 ש"ח.
בקשה למינוי אפוטרופוס על חסויאפוטרטפוס הכללי
432​

משלוח בדואר
שכר לאפוטרופוס כשהחסוי מאושפז, לא יעלה על 522 ש"ח לחודש.
שכר לאפוטרופוס כשהחסוי אינו מאושפז, לא יעלה על 1,047 ש"ח לחודש.
ביקורת על ביצוע עסקה במקרקעין בדוח כספי - עבור כל עסקהאפוטרטפוס הכללי

​323

משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי בדוח מנהל עיזבון לא תעלה על 6,064 ש"ח.
ביקורת פרטהאפוטרטפוס הכללי

​323

משלוח בדואר
בקשה למינוי מנהל עיזבון - אגרת פיקוחאפוטרטפוס הכללי

​433

משלוח בדואר
אגרה זו משולמת בנוסף לאגרת הרשם בגין מינוי מנהל עיזבון ע"ס 496 ש"ח.
בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - אגרת פתיחת בקשה רשם הירושה

496​​

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו עבור הגשת בקשה לצו ירושה (כאשר המנוח לא השאיר צוואה) או עבור בקשה לצו קיום צוואה (כאשר המנוח השאיר צוואה).
 
הבא לדף אחרון