בקשות חייב לפשיטת רגל

 
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
להרחבהשם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורד
בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל - טופס 4הורד קובץ בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל - טופס 4

דף הנחיות להגשת בקשה לפשיטת רגל

 

 
  
שאלון לחייב לקביעת התשלום החודשי
מילוי השאלון דרוש לחישוב התשלום החודשי לחייב בהתאם להנחיות הכונס הרשמי שפורסמה ביוני 2016
 
 
 
 דין וחשבון על חובות ונכסים - טופס 5הורד קובץ דין וחשבון טופס 5
 
 שאלון לחייב לקביעת התשלום החודשי הורד קובץ שאלון לחייב לקביעת התשלום החודשי
מילוי השאלון דרוש לחישוב התשלום החודשי לחייב בהתאם להנחיות הכונס הרשמי שפורסמה ביוני 2016
כתב ויתור על סודיות - טופס 5אהורד קובץ כתב ויתור על סודיות
 

כתב התחייבות חייב/ת עם מתן צו כינוסpdf הורד קובץ  כתב התחייבות חייב 2017