פירוק חברות והקפאת הליכים - נתונים לשנת 2015

 

​פירוק חברות והקפאת הליכים

בקשות שנפתחו בשנת 2015

במהלך שנת 2015 הוגשו ונפתחו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 879 בקשות פירוק (לא כולל בקשות על-פי סעיף 350 לחוק החברות בעניין הקפאת הליכים והסדרים), וזאת בהשוואה ל-795 בקשות פירוק בשנת 2014 ול-740 בקשות פירוק בשנת 2013. מדובר בעלייה של כ-10.5% במספר בקשות הפירוק לעומת שנת 2014.
 
במהלך שנת 2015 נפתחו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 38 תיקים של בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות (הקפאות הליכים והסדרים), וזאת בהשוואה ל-37 תיקים בשנת 2014 ול-31 תיקים בשנת 2013.
 
החלוקה של בקשות הפירוק שנפתחו ושל בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות שנפתחו היא, בחלוקה על-פי המחוזות, כדלקמן:
טבלה- חלוקה של בקשות הפירוק שנפתחו ושל מספר בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות שנפתחו, בחלוקה על-פי מחוזות 

צווי פירוק בשנת 2015

בשנת 2015 ניתנו במחוזות השונים בכונס הרשמי 551 צווי פירוק, בהשוואה ל-520 צווי פירוק שניתנו בשנת 2014 ול-495 צווי פירוק שניתנו בשנת 2013. מדובר בעלייה של כ-6% במספר צווי הפירוק שניתנו לעומת השנה הקודמת.
 טבלה- השוואה רב-שנתית של צווי פירוק שניתנו בשנים 2009-2015
תרשים עוגה- מספר צווי פירוק שניתנו בשנת 2015, בחלוקה למחוזות 
גרף- מספר צווי פירוק בשנים 1010-2015 

תיקי פירוק פעילים

מספר תיקי הפירוק הפעילים בכלל מחוזות הכונס הרשמי נכון ליום 31.12.2015 עמד על 7,862 תיקים, בהשוואה ל- 7,384 תיקי פירוק פעילים בסוף שנת 2014 ול- 7,347 תיקי פירוק פעילים בסוף שנת 2013. מדובר בעלייה של כ-6.5% במספר התיקים הפעילים לעומת שנת 2014.
 
 טבלה- השוואה רב-שנתית של התיקים הפעילים בתחום פירוק החברות
חלוקת תיקי הפירוק הפעילים נכון ליום 31.12.2015, על-פי מחוזות הכונס הרשמי, היא כדלקמן:
 
טבלה- חלוקת תיקי הפירוק הפעילים לפי מחוזות 
גרף- מספר תיקי פירוק פעילים בשנים 2010-2015 

הופעות בדיונים משפטיים ותגובות פרקליטים בהליכי פירוק חברות בשנת 2015

במהלך שנת 2015 הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי ב-1,685 דיונים בתחום פירוק החברות בבתי המשפט ברחבי הארץ, בהשוואה ל-1,529 דיונים במהלך שנת 2014. המדובר בעלייה של כ-10% במספר ההופעות לעומת השנה הקודמת. 
במהלך שנת 2015 ניתנו על-ידי פרקליטי הכונס הרשמי 1,923 תגובות בהליכי פירוק חברות שונים בהשוואה ל-2,131 תגובות בשנת 2014.
חלוקת הופעות ותגובות הפרקליטים בהליכי פירוק חברות לפי המחוזות השונים הינה כדלקמן:
טבלה- חלוקה של מספר הופעות בדיונים בהליכי פירוק ומספר תגובות פרקליטים בהליכי פירוק, בחלוקה למחוזות 

סגירה וביטול של תיקי פירוק חברות

במהלך שנת 2015 נסגרו ובוטלו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 260 תיקי פירוק חברות בתיקים שבהם ניתנו צווי פירוק, בחלוקה הבאה על-פי המחוזות:
 
טבלה- מספר תיקי פירוק חברות שנסגרו ובוטלו בשנת 2015, בחלוקה למחוזות
הנתון המקביל בשנת 2014 עמד על 139 תיקי פירוק חברות.