פירוק חברות והקפאת הליכים - נתונים לשנת 2014

 
​סיכום פעילות שנתית מתוך כך פרטים על בקשות שנפתחו, צווי פירוק, הופעות בדיונים, סה"כ תיקי פעילות שנותרו פעילים ושנסגרו. מספר תיקי הפירוק הפעילים בכלל מחוזות הכונס הרשמי נכון ליום 31.12.2014 עמד על 7,384 תיקים. מדובר בנתון כמעט זהה למספר תיקי הפירוק הפעילים בשנת 2013 (7,347 תיקים).

בקשות שנפתחו בשנת 2014

 • במהלך שנת 2014 הוגשו ונפתחו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 795 בקשות פירוק (לא כולל בקשות על-פי סעיף 350 לחוק החברות בעניין הקפאת הליכים והסדרים), וזאת בהשוואה ל-740 בקשות פירוק בשנת 2013. מדובר בעליה של כ-7.5% במספר בקשות הפירוק לעומת שנת 2013. בנוסף נפתחו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 37 תיקים של בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות (הקפאות הליכים והסדרים), וזאת בהשוואה ל- 31 תיקים בשנת 2013. מדוב בגידול של כ- 19%.
 • חלוקת סה"כ בקשות הפירוק שנפתחו בחלוקה על-פי המחוזות:טבלת מספר בקשות פירוק שנפתחו בשנת 2014 על-פי מחוז 

צווי פירוק בשנת 2014

 • בשנת 2014 ניתנו במחוזות השונים בכונס הרשמי 520 צווי פירוק, בהשוואה ל- 495 צווי פירוק שניתנו בשנת 2013, עלייה של כ- 5% במספר צווי הפירוק שניתנו.
  השוואה רב שנתית של צווי פירוק שניתנו 
מספר צווי פירוק שניתנו לפי מחוזות 
מספר צווי פירוק לפי שנים 

תיקי פירוק פעילים

 • מספר תיקי הפירוק הפעילים בכלל מחוזות הכונס הרשמי נכון ליום 31.12.2014 עמד על 7,384 תיקים. מדובר בנתון כמעט זהה למספר תיקי הפירוק הפעילים בשנת 2013 (7,347 תיקים) ובעלייה של כ- 10% לעומת שנת 2012, שמספר התיקים הפעילים בה עמד על 6,730 תיקים. 
   השוואה רב שנתית של התיקים הפעילים בתחום פירוק החברות
 • חלוקת תיקי הפירוק הפעילים נכון ליום 31.12.2014 על-פי מחוזות הכונס הרשמי:
טבלה - חלוקת תיקי הפירוק הפעילים, על פי מחוזות 

הופעות בדיונים משפטיים ותגובות פרקליטים בהליכי פירוק חברות בשנת 2014

 • במהלך שנת 2014 הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי ב- 1,529 דיונים בתחום פירוק החברות בבתי המשפט ברחבי הארץ, בהשוואה ל-1,611 דיונים במהלך שנת 2013
 • במהלך שנת 2014 ניתנו על-ידי פרקליטי הכונס הרשמי 2,131 תגובות בהליכי פירוק חברות שונים.
 • חלוקת הופעות ותגובות הפרקליטים בהליכי פשיטת רגל לפי המחוזות השונים:
  תגובות בהליכי פירוק לפי מחוזות

סגירה וביטול של תיקי פירוק חברות

 • במהלך שנת 2014 נסגרו ובוטלו בכלל מחוזות הכונס הרשמי 139 תיקי פירוק חברות, בתיקים בהם ניתנו צווי פירוק, בחלוקה הבאה על-פי המחוזות:
  טבלת תיקי פירוק שנסגרו לפי מחוזות