פירוק חברות והקפאת הליכים - נתונים לשנת 2012

 
​סיכום פעילות שנתית מתוך כך פרטים על בקשות שנפתחו, צווי פירוק, הופעות בדיונים, סה"כ תיקי פעילות שנותרו פעילים ושנסגרו. מהנתונים עולה כי מספר תיקי הפירוק הפעילים בכלל מחוזות האגף נכון ליום 31.12.2012 עמד על 6,730 תיקים. המדובר בעלייה של 8.5% לעומת שנת 2011.

בקשות פירוק שנפתחו בשנת 2012​

 • במהלך שנת 2012 הוגשו ונפתחו בכלל מחוזות האגף 849 בקשות פירוק (לא כולל בקשות על פי סעיף 350 לחוק החברות בעניין הקפאת הליכים והסדרים). בנוסף נפתחו בכלל מחוזות האגף 66 תיקים בבקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות (הקפאות הליכים והסדרים).
 • החלוקה של סה"כ הבקשות שנתקבלו לפי מחוזות האגף הינה כדלקמן:
  טבלת מספר בקשות פירוק שנפתחו לפי מחוזות הכונס

צווי פירוק בשנת 2012

 • בשנת 2012 ניתנו במחוזות השונים באגף 584 צווי פירוק, בהשוואה ל- 555 צווי פירוק שניתנו בשנת 2011 , עלייה של כ- 5%. 
   השוואה רב שנתית של צווי פירוק שנתנו גרף עוגה - מפר צווי פירוק 2012   מספר צווי פירוק לפי שנים 2008-2012

תיקי פירוק פעילים

 • מספר תיקי הפירוק הפעילים בכלל מחוזות האגף נכון ליום 31.12.2012 עמד על 6,730 תיקים. המדובר בעלייה של 8.5% לעומת שנת 2011 בה מספר התיקים הפעילים עמד על 6,204 תיקים ובעלייה של 16% בהשוואה לשנת 2010 (5,806 תיקי פירוק פעילים).
  השוואה רב שנתית של התיקים הפעילים בתחום פירוק החברות  חלוקת תיקי פירוק פעילים לפי מחוזות נכון לסוף 2012 

הופעות בדיונים משפטיים ותגובות פרקליטים בהליכי פירוק חברות בשנת 2012

 • הופיעו פרקליטי הכונס הרשמי במחוזות האגף השונים ב- 1,823 דיונים בתחום פירוק החברות בבתי המשפט ברחבי הארץ.
 • ניתנו ע”י פרקליטי הכונס הרשמי בכלל מחוזות האגף 3,695 תגובות בהליכי פירוק חברות שונים.
 • חלוקת הופעות ותגובות הפרקליטים בהליכי פשיטת רגל לפי המחוזות השונים:טבלת כמות הופעות דיונים ותגובות בתיקי פירוק 

סגירת תיקי פירוק חברות

 • במהלך שנת 2012 נסגרו בכלל מחוזות האגף 126 תיקי פירוק חברות בחלוקה הבאה על פי המחוזות:טבלה מספר תיקי חברות שנסגרו 2012