פירוק חברות והקפאת הליכים - נתונים לשנת 2011

 

במהלך השנה הוגשו 3,191 בקשות שונות בתיקי פירוק חברות, נתון המבטא עלייה של 11% בהיקף הבקשות השונות בתיקים אלו לעומת שנת 2010.


  • קו העלייה הינו רציף מזה מספר שנים כאשר בתוך פרק זמן של 3 שנים עלה היקף הבקשות השונות בשיעור של כ- 26% (2,540 בקשות בתיקי פרוק בשנת 2008).​
  • העלייה בהיקף הפעילות באה לידי ביטוי גם במספר תיקי הפירוק הפעילים שעמד על 6,204 תיקים.
  • בשנת 2011 נתנו במחוזות השונים באגף 555 צווי פירוק המהווה נתון כמעט זהה למספר צווי הפירוק בכל אחת מהשנים 2009-2010.

היקף התיקים והבקשות בתחום פירוק חברות:

טבלת מספר התיקים והבקשות בתחום פירוק חברות בין השנים 2008-2011 

  גרף - בקשות שונות בתיקי פירוק בין השנים 2008-2011 

מספר צווי פירוק בשנים 2008-2011:

טבלת מספר צווי פירוק בשנים 2008-2011, בחלוקה לפי מחוזות 

גרף עוגה - מספר צווי פירוק שנתנו בשנת 2011 בחלוקה לפי מחוזות 

גרף - מספר צווי פירוק בין השנים 2008-2011