רשימת חברות בפירוק

 
|28/10/2018 |

​תנאים לשימוש בקובץ רשימת חברות בפירוק​​​​​​​

תנאים לשימוש בקובץ המידע:

  • הכונס הרשמי רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על שינויים במבנה הרשימה והקובץ.
  • הכונס הרשמי מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת; עם זאת אין הכונס הרשמי מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר. המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי עבור מידע שלא קיבל או מידע פגום מכל סוג שהוא.  
  • הכונס הרשמי לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג' או לכל אדם אחר בגין שימוש זה. 
  • המשתמש אחראי לכך שההוראות הנ"ל יישמרו על-ידי עובדיו ושלוחיו; לפיכך הוא מתחייב לדרוש מכל אדם ו/או גוף שישתמש מטעמו או ברשותו במידע להתחייב שלא להפר את התנאים וההגבלות הכלולים במסמך זה. 
  • תדירות עדכון הקובץ: אחת לשבועיים.​
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
רשימת חברות בפירוק (קובץ אקסל)18-08-2019קובץ מסמך
רשימת חברות בפירוק (קבץ טקסט)18-08-2019קובץ מסמך
מבנה קובץ חברות בפירוקתאור מבנה הקובץ 21-03-2013קובץ וורד