תיק - אי.די.בי. אחזקות ואי.די.בי. פיתוח

 

​הסדר חברות אי.די.בי. אחזקות ואי.די.בי. פיתוח

 

בשנת 2013 נקלע קונצרן אי.די.בי. - קונצרן האחזקות הגדול ביותר במשק הישראלי - לקשיים ונפתחו כנגדו הליכי הסדר שונים. הליכי הסדר מורכבים ומרובי צדדים אלה העסיקו רבות את המערכת השיפוטית, את הציבור ואת ערוצי התקשורת הכלליים הכלכליים בישראל.
 
מדובר בשתי חברות אחזקה ציבוריות במעלה פירמידה, שהייתה בבעלות איש העסקים מר נוחי דנקנר, ואשר שולטת (באמצעות חברת דיסקונט להשקעות - דסק"ש) על חברות גדולות ביותר במשק הישראלי, דוגמת כלל ביטוח, סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, כור ועוד.
 
חברת אי.די.בי. אחזקות (להלן: "אחזקות"), אשר נשלטה על-ידי מר דנקנר באמצעות כמה חברות פרטיות, ואשר כל נכסיה היו החזקת מלוא מניות אי.די.בי. חברה לפיתוח (להלן: "פיתוח"), נקלעה לקשיים כלכליים כבר במהלך שנת 2012. ביום 26.12.12, לאחר תחילתם של מגעים להסדר חוב, הוגשה בעניינה בקשה למינוי מומחה, בהתאם לתיקון 18 לחוק החברות, וביום 28.1.13 מונה מר אייל גבאי כמומחה בה.
 
ביום 17.12.13, אושר הסדר הנושים בחברת "אחזקות", המשליך במישרין על השליטה בחברת "פיתוח". נקבע, כי ההסדר ייכנס לתוקפו רק אם יוחלט שניתן מידע מספק בנוגע לבעלי השליטה המיועדים, אלשטיין ובן משה. באופן תקדימי מינה בית המשפט לשם כך צוות בדיקה, הכולל את הכנ"ר, את רשות ניירות ערך ואת המשקיף. הבדיקה שנדרשה הייתה בנוגע למיהות בעלי השליטה בחברות המתקשרות בהסדר (קבוצת אלשטיין ובן משה), מקור הכספים שכבר הופקדו (מלוא הכספים הנדרשים למועד ה"קלוזינג" היה כ-980 מיליון ש"ח), ויכולתה של קבוצת אלשטיין-בן משה בנוגע להשקעה עתידית על-פי תנאי ההסדר. בדיקה מקיפה ותקדימית זו נעשתה הן בארץ והן בחו"ל, וביום 5.1.14, ולאחר שצוות הבדיקה הגיש דוח מקיף לבית המשפט, נקבע כי התנאי המתלה לאישורו של ההסדר התקיים, והסדר הנושים נכנס לתוקפו.
 

הליך הסדר חברות אי.די.בי. אחזקות ואי.די.בי. פיתוח בשנת 2014

במהלך שנת 2014 הוגשו על-ידי מר נוחי דנקנר ערעורים לבית המשפט העליון על פסק-הדין המאשר את הסדר הנושים ואשר נטל את השליטה בקונצרן מידיו. בהינתן מבנה השליטה בקונצרן, הן מצדו של מר דנקנר, הן באופן אחזקתם של בעלי השליטה המיועדים, ה"ה אלשטיין ובן משה, היו הליכי הערעור מורכבים, ודרשו מעורבות מקפת של הכונס הרשמי. הליכי הערעור נסתיימו בשנת 2014 בדחייתם של הערעורים שהגיש מר דנקנר, ולמעשה בכך נסתיימה העברת השליטה בקונצרן.
 
כחלק מהסדר החוב בחברות אי.די.בי., חולקו בשנת 2014 לנושי החברות דיבידנדים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, וגם מונו במהלכה יועצים משפטיים במסגרת ההסדר, לשם ניהול בדיקות וחקירות באשר לקריסת החברות, ולאחריותם של דירקטורים, של בעלי מניות, וכמובן של בעל השליטה לכך, ויועצים אלו החלו בפעולתם. 
 
במהלך שנת 2014 ניצב הסדר הנושים בחברות אי.די.בי. בפני קשיים משפטיים נכבדים, ובין היתר, בפני תביעה נגזרת על סך של כמיליארד ש"ח, שאישור הגשתה נמנע לאחר דיון נרחב שהיה מעורב בו הכנ"ר, כמו גם בפני קשיים מימוניים נכבדים, בשל ירידת שווי מניות החברה הנסחרות בבורסה לניירות ערך.