הסדר נושים בחברת מגה קמעונאות בע"מ

 

הסדר נושים בחברת מגה קמעונאות בע"מ

ביום 29.06.2015 הגישה החברה מגה קמעונאות בע"מ, חברה בת של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ וקמעונאית המזון השנייה בגודלה בישראל, בקשה לכינוס אסיפות נושים לדיון באישור הסדרי חובות לקבוצות נשייה שונות בה, לשם הבראתה במסגרת תיק פר"ק 61098-06-15 (מחוזי מרכז). חובותיה של מגה, עת פנייתה לבית המשפט, עמדו על סך של יותר מ-1.2 מיליארד ש"ח, והסדרי החובות שהציעה, בהסכמת 5,700 עובדיה, יועדו לכ-1,500 ספקיה, לכ-180 משכירי סניפיה ולספקי האשראי לה, רובם מהמערכת הבנקאית.


​ביום 01.07.2015 התקיים בבית המשפט דיון ארוך וסוער בבקשת "מגה", שבסיומו קיבל בית המשפט את בקשתה לכינוס אסיפות הנושים בטווח זמנים קצר מאוד, לעיכוב הליכים נגדה למשך אותו הזמן, להותרת הנהלת החברה בתפקידה לצורך ניסיון גיבוש ההסדר, ולאי מינוי משקיף לצד ההנהלה, נוכח התחייבותה של "אלון רבוע כחול ישראל" לערוב להוצאותיה של "מגה" בתקופת ההבראה. אסיפות הנושים של "מגה" אישרו בשלבים, בסייגים ובשיפורים שונים את הסדרי הנושים שהציעה "מגה", ובימים 14-15.07.2015 קיים בית המשפט דיונים נרחבים בהסתייגויות להסדרי הנושים, שבסיומם אושרו הסדרי החובות, ומגה החלה ביישום תוכנית ההבראה. ממועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות הנושים ועד לאישור הסדרי החוב לקבוצות הנשייה במגה, היה הכונס הרשמי מעורב בהליכים המשפטיים והכלכליים בעניינה של מגה, בין בחיווי דעתו באשר לסוגיות משפטיות ועסקיות שונות טרם הבאתן להכרעתו של בית המשפט, בין במתן תגובות דחופות לבקשות שונות, ובין בהבעת עמדות מקצועיות ואף בגיבוש הסכמות בין צדדים בדיוני בית המשפט, דוגמת מינוי דירקטוריון חדש ל"מגה" למשך תקופת ההבראה, אשר ניתן בו רוב לנציגי נושים,  תוך הותרת הנהלת "מגה", שלא  הייתה קשורה בקריסתה הכלכלית, בתפקידה. 


מאז אישור הסדרי החובות ל"מגה", הוגשו בעניינה עשרות רבות של בקשות לבית המשפט. בכללן  בקשות לוויתור על נכסים מכבידים, דוגמת חוזי שכירות בסניפים לא רווחיים, בקשות למחיקת 33 תובענות ייצוגיות שעמדו כנגד "מגה" בסכום כולל של יותר מ-1.3 מיליארד ש"ח, בקשות שהוגשו בעניין עדן בריאות טבע מרקט בע"מ, קמעונאית מזון אורגני בשליטתה של "מגה", שנקלעה לתהליך של הקפאת הליכים ופירוק, בקשות להפחתת דמי שכירות של מיליוני שקלים בסניפי מגה שונים, בקשות למכירת 23 סניפי רשת הדיסקאונט של "מגה", שהופעלו תחת המותג "YOU" ושהסבו ל"מגה" הפסדים משמעותיים, ועוד. בכל הבקשות שהוגשו בעניינה של "מגה" ובדיוני בית המשפט אשר התקיימו בעניינן, נטל הכונס הרשמי חלק פעיל, הביע עמדות משפטיות וכלכליות, חיווה דעתו המקצועית בפני צדדים להליך וסייע רבות לבית המשפט בתהליך הבראה גדול זה.


יצוין, כי החל מהרבעון האחרון של שנת 2015 החלו להתגלע בקיעים באיתנותה הפיננסית של "מגה" וביכולתה להמשיך לעמוד ביעדי תוכנית ההבראה, עד שבתחילתה של שנת 2016 פנתה שוב "מגה" לבית המשפט במסגרת תיק פר"ק 31163-01-16 (מחוזי מרכז) ועתרה למתן צו להקפאת הליכים בעניינה. הידרדרותה הכלכלית החוזרת של "מגה" בשלהי תקופת ההבראה יוחסה על-ידי "מגה", בין היתר, לגורמים שונים, ובהם משבר חובות עצמי, שגדש ופקד את "אלון רבוע כחול", החברה האם של "מגה" וזו הערבה לחלק ניכר מחובותיה, לרבות התחייבויות בתקופת ההבראה; משבר אמון מול ספקיה העיקריים של "מגה", אשר נסמכו על ערבותה של החברה האם ומיאנו לשוב ולספק ל"מגה" סחורה בתנאי האשראי שנהגו קודם לתהליך ההבראה; נטישת לקוחות את רשת "מגה" כתוצאה ממחסור במלאים מְסַפקים ומגוונים במדפי החנויות, וכתוצאה מכל אלה - אי עמידה ביעדי המכירות שהוצבו בתוכנית ההבראה.            

      
נכון לשנת 2016, "מגה" מנוהלת בהקפאת הליכים באמצעות שלושה נאמנים שמינה בית המשפט. תחת חסות הנאמנים חזרו ספקי הרשת לאספקה סדירה של סחורה לחנויותיה, ומגה הולכת ומתקרבת לאיזון תפעולי. בימים אלה עומדת "מגה" בפני תהליך מכירה של מניותיה או מלוא פעילותה העסקית, לצד תהליך חקירתי ובדיקת התחייבויות של החברה האם ובעלי השליטה בה, לרבות חברות הקשורות בהם.