עדן בריאות טבע מרקט בע"מ

 
​בחודש יולי 2015 הגישה חברת "עדן בריאות טבע מרקט" בקשה להקפאת הליכים (פר"ק 16698-07-15).
החברה התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 2002, כשעיקר עיסוקה הוא שיווק ומכירה קמעונאית של מוצרי מזון אורגניים ואחרים, והיא העסיקה נכון למועד הבקשה כ-640 עובדים.
"עדן טבע מרקט" הייתה בשליטה (51%) של רשת "מגה", ומי שהחזיק ביתרת המניות (49%) הוא מייסד הרשת, גיא פרוביזור, באמצעות חברה בשליטתו.

​תחת המותג "עדן טבע מרקט" פעלו 9 סניפים עצמאיים ו-14 סניפים בפורמט של "חנות בתוך חנות" (מתחמים הפועלים בתוך סניפי סופרמרקט של "מגה").
"עדן" לא הצליחה במהלך השנים לעמוד על שתי רגליה באופן עצמאי ונזקקה לתמיכה של "מגה" בפעילותה השוטפת. על-פי דוחותיה הכספיים, נכון ליום 31.12.2014 היה לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ-105 מיליון ש"ח וגירעון בהון העצמי בסך של כ-133 מיליון ש"ח.


סך כל חובות החברה לנושים בדין קדימה ולנושים בדין רגיל עמדו על כ-80 מיליון ש"ח, נוסף על חובות לבנקים בסך כולל של כ-75 מיליון ש"ח (המחזיקים בערבויות של "מגה" ושל "רבוע כחול" העולות על סכום נשייה זה). בנוסף, "חבה" עדן לבעלת השליטה - "מגה" - סך של כ-100 מיליון ש"ח בגין הלוואות בעלים, וחשיפה לסכום נוסף של כ-50 מיליון ש"ח בגין ערבויות לבנקים ולחברת כרטיסי אשראי להבטחת חובות "עדן".


במועד הגשת הבקשה, פעלו עמה ספקיה של "עדן" בשיטת אספקה במזומן ומראש בלבד. ערך הנכס העיקרי שלה – השם המסחרי והמוניטין שצברה – נפגע  מיום ליום, כמו גם ערך המלאי והיכולת למכור את פעילותה של החברה כ"עסק חי" ולא כחנויות סגורות שניתן לממש בהם רק את המלאי שנותר ואת הציוד (קרי אובדן עצום של המותג ושל כל השיפורים במושכרים).
ביום 8.7.2015 ניתן צו הקפאת הליכים לבקשת החברה ובעלת השליטה בה, ובהתאם להמלצת הכנ"ר מונתה עו"ד דורית לוי טילר כנאמנת בהקפאת ההליכים.


בהתאם למתווה כלכלי שהכינה הנאמנת ולמימון שהעמידה בעלת השליטה לתקופת ההקפאה,  אושרה בידי הכונס הרשמי ובית המשפט תוכנית הפעלה ל"עדן" בתקופת הקפאת ההליכים, שבמסגרתה ניהלה הנאמנת את רשת החנויות עד למכירתן.
ביום 9.8.2015 הגישה הנאמנת בקשה למכירת 8 סניפיה העצמאיים של עדן לשני מציעים נפרדים, לאחר שסניף אשדוד נסגר בשל אי רווחיותו,  וזאת בתמורה לסך של 20.5 מיליון ש"ח. הואיל וניכר היה כי לא מוצה עד תום המאמץ למקסום התמורה שהוצעה עבור הסניפים, בין היתר בשל קיומן של הצעות רכישה נוספות, המליץ הכונס הרשמי לבית המשפט שלא לאשר את המכר כפי בקשת הנאמנת, ובסיומו של דיון סוער בבית המשפט והתמחרות נוספת שנערכה בהמלצת הכונס הרשמי, נמכרה עדן טבע מרקט - על 8 סניפיה והמותג שבה - לרשת טיב טעם בתמורה לסך של 29.25 מיליון ש"ח, תוך התחייבות טיב טעם להמשיך ולהעסיק לפחות 70% מעובדי הרשת וכן לשלם עוד תמורה עבור מלאי הרשת בנפרד.


במסגרת ההליך התנהל אף משא ומתן בין הנאמנת לבין "מגה" בקשר עם מכירת הזכויות, ההשקעות והציוד של החברה במתחמי המכירה שבסניפי "מגה". בתיווך הכנ"ר הוסכם, כי "מגה" תשלם לחברה סך 3.8 מיליון ש"ח בצרוף מע"מ. הפשרה אושרה על-ידי בית המשפט חרף התנגדותם של כמה ספקים.


עם סיום הפעילות בתיק ההקפאה ולאחר מכירת כלל נכסי החברה, ניתן לחברה צו פירוק, וזאת במסגרת תיק פר"ק 38800-10-15.